Show simple item record

UV-VIS spectrophotometer for fluid analysisdc.contributor.advisorBouřa Adam
dc.contributor.authorGeorgii Dudashvili
dc.date.accessioned2020-09-04T13:52:22Z
dc.date.available2020-09-04T13:52:22Z
dc.date.issued2020-08-27
dc.identifierKOS-857604255205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89981
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá realizací UV-VIS spektrofotometru pro analýzu tekutin pomoci zařízení STS-UV Microspectrometer jako detektoru. Abychom toto zařízení mohli postavit, museli jsme se seznámit s problematikou optické spektrometrie, zejména molekulové absorpční spektrometrie v UV-VIS oblasti. Teoretická část práce shrnuje poznatky o základních fyzikálních principech spektroskopie, metodách spektrometrické analýzy a k tomu potřebné instrumentaci. Využitím veškerých nabytých znalostí, v praktické části navrhneme a realizujeme UV-VIS spektrofotometr a provedeme jeho testování na vybraných tekutinách. Výstupem této práce je funkční spektrometrický přístroj, který umožňuje provádět kvantitativní, případně kvalitativní analýzu v UV-VIS spektrální oblasti.cze
dc.description.abstractThis bachelor's thesis deals with the realization of UV-VIS spectrophotometer for fluid analysis using STS-UV Microspectrometer as a detector. In order to construct it, we had to get acquainted with the problematics of optical spectrometry, particularly with UV-VIS molecular absorption spectrometry. The theoretical part of this thesis summarizes basic physical principles of spectroscopy as well as spectrometric analytical methods and instrumentation. Using the acquired knowledge we have designed and implemented the UV-VIS spectrophotometer, that have been tested on selected fluids afterwards. The result of this bachelor's thesis is a functional spectrometric device that enables qualitative and quantitative analysis in the UV-VIS spectrum range.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectUV-VIS spektrometriecze
dc.subjectspektrofotometrcze
dc.subjectanalýza tekutincze
dc.subjectUV-VIS spectroscopyeng
dc.subjectspectrophotometereng
dc.subjectfluid analysiseng
dc.titleUV-VIS spektrofotometr pro analýzu tekutincze
dc.titleUV-VIS spectrophotometer for fluid analysiseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeNáhlík Josef
theses.degree.grantorkatedra mikroelektronikycze
theses.degree.programmeElektronika a komunikacecze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record