Show simple item record

Advanced control of vibration testdc.contributor.advisorSteinbauer Pavel
dc.contributor.authorVít Pawlik
dc.date.accessioned2020-09-04T13:51:41Z
dc.date.available2020-09-04T13:51:41Z
dc.date.issued2020-08-26
dc.identifierKOS-985499102805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89944
dc.description.abstractTato práce se zabývá řízením elektrodynamického vibračního budiče pro účely vibračního testování součástí s komplikovanou dynamikou. Cílem je navrhnout řízení pro rovnoměrnou vibrační expozici, simulačně jej ověřit na identifikovaném modelu a následně experimentálně ověřit na laboratorním modelu budiče. Řízení je realizováno použitím adaptivního inverzního řízení s adaptivním algoritmem LMS. V laboratorním experimentu toto řízení dokáže velmi dobře zajistit sledování žádaného průběhu výstupního zrychlení.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with control of a electrodynamical vibration exciter for the purpose of vibration testing of parts with complicated dynamics. The goal is to design a control strategy for ensuring a even vibration exposure. The strategy is verified in simulation, using an identified model of the system and then deployed and experimentally verified. The control strategy is based on adaptive inverse control and uses the LSM algorithm. The implemented controller provides very good reference tracking of demanded acceleration signal in a laboratory experiment.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectadaptivní filtrovánícze
dc.subjectWienerův filtrcze
dc.subjectadaptivní řízenícze
dc.subjectLMS algoritmuscze
dc.subjectidentifikacecze
dc.subjectvibrační budičcze
dc.subjectMATLABcze
dc.subjectSimulinkcze
dc.subjectdSPACEcze
dc.subjectadaptive filteringeng
dc.subjectWiener filtereng
dc.subjectadaptive controleng
dc.subjectLMS algorithmeng
dc.subjectsystem identificationeng
dc.subjectvibration excitereng
dc.subjectMATLABeng
dc.subjectSimulinkeng
dc.subjectdSPACEeng
dc.titlePokročilé řízení vibrační zkouškycze
dc.titleAdvanced control of vibration testeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeŠtajner Oldřich
theses.degree.disciplineMechatronikacze
theses.degree.grantorústav mechaniky, biomechaniky a mechatronikycze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record