Show simple item record

Surface polishing by ultrashort pulse lasersdc.contributor.advisorZeman Pavel
dc.contributor.authorJakub Fousek
dc.date.accessioned2020-09-04T13:50:54Z
dc.date.available2020-09-04T13:50:54Z
dc.date.issued2020-08-26
dc.identifierKOS-879459247905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89924
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na technologii leštění pomocí ultra-krátkopulzních laserů. V teoretické části práce je polovina věnována konvenčním metodám leštění, jako je leštění mechanické, chemické a elektrochemické a polovina je věnována laserovým technologiím. Je zde popsán princip laseru, jeho konstrukce, typy a také pracovní režimy. Experimentální část práce je taktéž rozdělena na dvě části, měření ablačního prahu, které je potřebné pro hlavní experiment této bakalářské práce a samotný experiment leštění pomocí ultra-krátkopulzního laseru. Experiment je vyhodnocen z hlediska drsnosti a plošné drsnosti povrchu vysokolegované oceli pro použití za studena 1.2379 (ČSN 41 9573).cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis is focused on polishing technology using ultrashort pulse lasers. A half of the theoretical work is dedicated to conventional methods of polishing, like mechanical polishing, chemical polishing and electrochemical polishing and the other half of the theoretical work is dedicated to laser technologies. There is a description of laser principle, its construction, types and also work regimes. Experimental section of the work is also divided into two parts, measurement of ablation threshold, which is important for the main experiment of this bachelor thesis and the polishing experiment by ultrashort pulse laser. Experiment is evaluated from the point of view of surface and area surface roughness on high-alloyed steel for cold uses 1.2379 (ČSN 41 9573).eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectLeštěnícze
dc.subjectultra-krátkopulzní lasercze
dc.subjectlasercze
dc.subjectdrsnost povrchucze
dc.subjectPolishingeng
dc.subjectultrashort pulse lasereng
dc.subjectlasereng
dc.subjectsurface roughnesseng
dc.titleLeštění povrchu pomocí ultra-krátkopulsních laserůcze
dc.titleSurface polishing by ultrashort pulse laserseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeŠorm Martin
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav technologie obrábění, projektování a metrologiecze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record