Show simple item record

Laser beam machining

dc.contributor.advisorNovák Pavel
dc.contributor.authorDominik Čech
dc.date.accessioned2020-09-04T13:50:44Z
dc.date.available2020-09-04T13:50:44Z
dc.date.issued2020-08-26
dc.identifierKOS-878589540805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89916
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá obráběním pomocí paprsku laseru. V této práci jsem postupně nastínil historii laserového paprsku, vysvětlil fyzikální princip laserového zařízení a vlastnosti laserového paprsku. Dále jsem popsal součásti laseru a rozdělil je dle aktivního prostředí a podle tříd bezpečnosti na pracovišti. Jsou představeny jednotlivé druhy laserů včetně novějších druhů. V práci jsem popsal oblasti využití paprsku v průmyslu i mimo něj a poté charakterizoval jednotlivé možnosti využití v praxi. V poslední kapitole jsem porovnal technologii obrábění laserem s konvenčními a ostatními nekonvenčními technologiemi obrábění a uvedl jejich výhody a nevýhody.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with laser beam machining. In this work I gradually described the history of the laser beam, explained the physical principle of the laser device and the properties of the laser beam. I also described the components of the laser and divided them according to the active environment and according to safety classes in the workplace. Individual types of lasers are introduced, including newer types. In this work I described the areas of use of the beam in industry and others and then characterized the various possibilities of use in practice. In the last chapter, I compared the laser machining technology with conventional machining technology and other unconventional machining technology and mentioned its advantages and disadvantages.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectLasercze
dc.subjectobráběnícze
dc.subjectřezánícze
dc.subjectvrtánícze
dc.subjectsvařovánícze
dc.subjectkalenícze
dc.subjectpaprsek.cze
dc.subjectLasereng
dc.subjectmachiningeng
dc.subjectcuttingeng
dc.subjectdrillingeng
dc.subjectweldingeng
dc.subjecthardeningeng
dc.subjectbeameng
dc.titleObrábění paprskem laserucze
dc.titleLaser beam machiningeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeBarcal Jaroslav
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav technologie obrábění, projektování a metrologiecze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record