Show simple item record

Analysis of thread pre-machining with turning tooldc.contributor.advisorTomíček Jan
dc.contributor.authorJan Kučera
dc.date.accessioned2020-09-04T13:50:04Z
dc.date.available2020-09-04T13:50:04Z
dc.date.issued2020-08-26
dc.identifierKOS-773337343305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89877
dc.description.abstractHlavním tématem této bakalářské práce je analýza předobrábění závitu soustružnickým nástrojem. Práce se dělí na tři hlavní části. První část je věnována uvedení do problematiky soustružení závitu, trvanlivosti a živostnosti nástroje a produktivity výroby. Druhá část se poté zabývá výběrem vhodného nástroje a řezných podmínek. Poslední část tvoří ekonomická analýza a porovnání technologického postupu s předobrobením a postupu bez jeho využití. Výsledkem praktické části je stanovení parametrů ukazujících vhodnost použití postupu využívající předobrobení jak je doporučeno výrobcem Sandvik Coromant.cze
dc.description.abstractThe main focus of this bachelor‘s thesis is an analysis of pre-machining screw thread by turning tool. The thesis is devided into three main parts. The first one focuses on introducing the problematic of turning thread, durability and assumed lifetime of the tool and the productivity of the output. The second part is dedicated to the proccess of choosing the most suitable tool and cutting conditions. The last part consists of economical analysis and comparison of the technological aproach with pre-machining and aproach without it. The result of the practical part is an establishment of parameters reflecting the appropriateness of using the aproach with pre-machining which is recommended by the producer Sandvik Coromant.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPředobráběnícze
dc.subjectsoustruženícze
dc.subjectzávitcze
dc.subjectekonomická analýzacze
dc.subjecttrvanlivostcze
dc.subjectživotnostcze
dc.subjectproduktivitacze
dc.subjectřezné podmínkycze
dc.subjectSandvik Coromantcze
dc.subjectPre-machiningeng
dc.subjectturningeng
dc.subjectthreadeng
dc.subjecteconomical analysiseng
dc.subjectdurabilityeng
dc.subjectassumed lifetimeeng
dc.subjectproductivityeng
dc.subjectcutting conditionseng
dc.subjectSandvik Coromanteng
dc.titleAnalýza předobrábění závitu soustružnickým nástrojemcze
dc.titleAnalysis of thread pre-machining with turning tooleng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeNáprstková Nataša
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav technologie obrábění, projektování a metrologiecze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record