Show simple item record

Design of external structure of electric motor for Formula Student cardc.contributor.advisorPacoň Lukáš
dc.contributor.authorTomáš Vrbata
dc.date.accessioned2020-08-22T22:51:46Z
dc.date.available2020-08-22T22:51:46Z
dc.date.issued2020-08-22
dc.identifierKOS-879459300405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89716
dc.description.abstractBakalářská práce se nejdříve zabývá současným řešením pohonného řetězce vozu týmu eForce FEE Prague Formula. Dále rešerší chlazení motorů na vozech Formula Student Electric. V další části práce je proveden návrh zlepšení chlazení předních motorů na budoucí vůz formule. To spočívá ve vytvoření počítačového modelu motoru a návrhu různých chladících kanálů. Následně bude pomocí programu Ansys Fluent vybrán finální tvar chlazení na základě výsledků simulací.cze
dc.description.abstractThe bachelor's thesis first deals with the current solution of the drive chain of the eForce FEE Prague Formula team. It continues with research report of engine cooling on Formula Student Electric cars. In the next part of the work, a design is made to improve the cooling of the front engines for the future formula car. This consists of creating a computer model of the engine and designing various cooling ducts. Subsequently, the final cooling shape will be selected using the Ansys Fluent program based on the simulation results.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectElektromotorcze
dc.subjectAnsyscze
dc.subjectChlazenícze
dc.subjectSimulacecze
dc.subjectPrůtokcze
dc.subjectTlaková ztrátacze
dc.subjectFormula Studentcze
dc.subjectElectric Motoreng
dc.subjectAnsyseng
dc.subjectCoolingeng
dc.subjectSimulationseng
dc.subjectFlow Rateeng
dc.subjectFormula Studenteng
dc.subjectPressure Losseng
dc.titleNávrh vnější struktury elektromotoru pro vůz Formula Studentcze
dc.titleDesign of external structure of electric motor for Formula Student careng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKaněra Jaroslav
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidelcze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record