Show simple item record

Psychology of Advertising and its Use to Support the image of the organizationdc.contributor.advisorMynaříková Lenka
dc.contributor.authorAneta Bencová
dc.date.accessioned2020-08-20T22:52:57Z
dc.date.available2020-08-20T22:52:57Z
dc.date.issued2020-08-20
dc.identifierKOS-986693172205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89621
dc.description.abstractCílem diplomové práce je zhodnotit využití psychologie reklamy ve firemní strategii a na základě poznatků získaných z dotazníkového šetření užšího segmentu obyvatel České republiky navrhnout zlepšení a konkrétní reklamní kampaň, která by mohla pomoci ke zlepšení propagace podniku. Teoretická část bude zaměřena na popis koncepce tvorby reklamy, účel reklamy a její vliv na spotřebitele. Praktická část bude pracovat se zjištěnými poznatky s rozhovorů a z dotazníkového šetření, bude podložena přehlednými grafy a platnými sesbíranými daty. Následovat bude návrh a vypracování reklamy/reklamní kampaně.cze
dc.description.abstractThe aim of the thesis is to evaluate the use of advertising psychology in corporate strategy and based on the findings of a questionnaire survey of the general public to propose improvements and a specific advertising campaign that could help improve business promotion. The theoretical part will focus on the description of the concept of advertising, the purpose of advertising and its impact on consum-ers. The practical part will work with the findings from interviews and from a ques-tionnaire survey, will be based on clear graphs and valid data collected. This will be followed by the design and development of an advertisement / advertising campaign.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectReklamacze
dc.subjectspotřebitelcze
dc.subjectpsychologiecze
dc.subjectúspěšnostcze
dc.subjectpodnikcze
dc.subjectmarketingcze
dc.subjectAdvertisingeng
dc.subjectconsumereng
dc.subjectpsychologyeng
dc.subjectsuccesseng
dc.subjectbusinesseng
dc.subjectmarketingeng
dc.titlePsychologie reklamy a její využití pro podporu image podnikucze
dc.titlePsychology of Advertising and its Use to Support the image of the organizationeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeŠtědroň Bohumír
theses.degree.grantoroddělení pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeProjektové řízení inovacícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record