Show simple item record

Light commercial electric vehicle with range extenderdc.contributor.advisorMorkus Josef
dc.contributor.authorMartin Suchý
dc.date.accessioned2020-08-20T22:52:22Z
dc.date.available2020-08-20T22:52:22Z
dc.date.issued2020-08-20
dc.identifierKOS-985499176105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89576
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá návrhem parametrů ideálního vozidla, které by bylo vhodné pro podmínky provozu depa Rudná, a zároveň by umožňovalo během doručování jízdu na čistě elektrický pohon v zastavěných oblastech. Ve výpočtu je zohledněn zimní provoz a stárnutí baterie. Pro návrh parametrů vozidla jsou změřeny typické rozvážkové trasy České pošty a též je vyhodnocena jejich energetická náročnost. Také je analyzován vliv neznámých vstupních parametrů výpočtu. Na základě získaných poznatků je nejprve provedena analýza použitelnosti elektromobilu. Posléze jsou navrženy parametry pohonného ústrojí elektromobilu s prodlužovačem dojezdu. Následně jsou zhodnocena dostupná vozidla typu Range Extender pro podmínky provozu depa Rudná. Nakonec je navržena nabíjecí infrastruktura v depu Rudná.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis is focused on designing parameters of an ideal vehicle that it will be suitable for the operating conditions of the Rudná depot and simultaneously it will be able to run only on electricity in developed areas during a delivery. Winter operations and aging of a battery are included in the calculation. There are measured typical delivery routes of the Czech Post for designing the parameters of the vehicle and there is also an evaluation of their energy intensity. The impact of unknown input parameters is also analysed. Based on these data, the analysis of usability of Battery Electric Vehicle is carried out. Subsequently, the parameters of Range Extender are designed. Then, electric vehicles with Range Extender are examined in operating conditions of the Rudná depot. Finally, the charging infrastructure is designed in the Rudná depot.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectElektromobilcze
dc.subjectelektromobil s prodlužovačem dojezducze
dc.subjectČeská poštacze
dc.subjectdoručovací trasycze
dc.subjectenergetická náročnostcze
dc.subjectbateriecze
dc.subjectnabíjecí infrastrukturacze
dc.subjectBattery Electric Vehicleeng
dc.subjectRange Extendereng
dc.subjectCzech Posteng
dc.subjectdelivery routeseng
dc.subjectenergy intensityeng
dc.subjectbatteryeng
dc.subjectcharging infrastructureeng
dc.titleLehký užitkový elektromobil s prodlužovačem dojezducze
dc.titleLight commercial electric vehicle with range extendereng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeNovák Jaroslav
theses.degree.disciplineDopravní, letadlová a transportní technikacze
theses.degree.grantorústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidelcze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record