Show simple item record

Hopper of landfill machinedc.contributor.advisorČešpíro Zdeněk
dc.contributor.authorMartin Bartoš
dc.date.accessioned2020-08-20T22:52:00Z
dc.date.available2020-08-20T22:52:00Z
dc.date.issued2020-08-20
dc.identifierKOS-879459234405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89564
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá rekonstrukcí násypky na uhlí, za použití starých, neaktuálních a nekompletních výkresů. Bylo nutno znovu propočíst pevnostní výpočty a na jejich základě zkonstruovat odpovídající model. Z něj pak byly vypracovány výkresy pro samotnou výrobu.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the problem of reconstruction the coal hopper using old, outdated and incomplete drawings. It was necessary to recalculate the strength calculations and to design the corresponding model. From it were then drawn up drawings for the production itself.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectRekonstrukcecze
dc.subjectnásypkacze
dc.subjectskládkový strojcze
dc.subjectRekonstructioneng
dc.subjectHoppereng
dc.subjectStockyard machineeng
dc.titleNásypka skládkového strojecze
dc.titleHopper of landfill machineeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeŘípa Vít
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav konstruování a částí strojůcze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record