Show simple item record

Geodetic checking measurement in construction industry and application of mathematical statistics methodsdc.contributor.advisorVorel Vladimír
dc.contributor.authorNeumanová Jana
dc.date.accessioned2012-02-09T01:00:34Z
dc.date.available2012-02-09T01:00:34Z
dc.date.issued2012-02-09
dc.date.submitted2012-02-09 02:00:02.0
dc.identifierKOS-87920705205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/8953
dc.description.abstractDisertační práce se zabývá přehledem současného stavu problematiky geodetických kontrolních měření na pozemních komunikacích, integrací poznatků z technických norem a právních předpisů, aplikací metod matematické statistiky a ověřováním funkcí statistických přejímek při kontrole geometrické přesnosti silnic a dálnic. Práce se podrobně zabývá statistickou analýzou souborů skutečných odchylek nadmořských výšek na dálnici D3, úsek Mezno - Chotoviny. V první řadě byly ověřovány předpoklady pro statistickou analýzu dat pomocí testů homogenity a normality. Další část popisuje stavební objekt, kde probíhalo vlastní měření geometrických parametrů. Je také posouzena přesnost vytyčovací sítě, provedeny rozbory přesnosti před, při a po vlastním měření geometrických parametrů. Dále jsou v práci uvedeny způsoby grafického zpracování výsledků kontrolního měření pomocí 3D modelů. V závěru je navržen metodický pokyn pro kontrolní měření pozemních komunikací. Tento pokyn sleduje využívání správných metod při kontrole geometrických parametrů a je určen pro zlepšení a zrychlení kontrolních měření na dálnicích.
dc.description.abstractThis dissertation thesis is focused on the problematic of the geodetic checking measurements on roads and overview of the current state of this problematic. The thesis further deals with an integration of the findings from technical standards and legal regulations, application of the methods of mathematical statistics as well as verifies the functions sof the ampling procedures for checking of the geometric accuracy for roads and highways.The thesis deals in details with statistical analysis of the sets of real altitude deviations on the highway D3 Mezno - Chotoviny. At the first, the requirements for statistical data analysis according to the tests of homogeneity and normality were verified. The next chapter describes the object, where measurement of the geometric parameters took place. The accuracy of the setting network and created tests of accuracies before, during and after actual measurement of the geometrical parameters were assesed in this charter as well. Further the thesis shows the 3D models including the results from the checking measurements as a possible method for the presentation of the research results. In conclusion chapter, the methodical guideline for checking measurement of roads is established. This guideline monitors using of the correct methods for checking geometrical parameters and was also established to improve and accelerate checking measurements on highways.eng
dc.language.isocze
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one’s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectgeodetická kontrolní měření, pozemní komunikace, matematická statistika, geometrická přesnost ve výstavběcze
dc.titleGeodetické kontrolní měření ve výstavbě a aplikace metod matematické statistiky
dc.titleGeodetic checking measurement in construction industry and application of mathematical statistics methodseng
dc.typedisertační prácecze
dc.date.updated2012-02-09T01:00:34Z
dc.date.accepted2012-02-07 00:00:00.0
dc.contributor.refereeHolický Milan
dc.description.departmentkatedra speciální geodéziecze
theses.degree.namePh.D.cze
theses.degree.disciplineGeodézie a kartografiecze
theses.degree.grantorFakulta stavebnícze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze
evskp.contactČVUTcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record