Show simple item record

Design of ROPS rollcage for Tatra Phoenix vehicle.dc.contributor.advisorBaněček Jan
dc.contributor.authorVáclav Januška
dc.date.accessioned2020-08-19T22:51:39Z
dc.date.available2020-08-19T22:51:39Z
dc.date.issued2020-08-19
dc.identifierKOS-985499439505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89539
dc.description.abstractDiplomová práce mapuje legislativní požadavky na ochranné rámy ROPS pro zemědělské stroje. Z nich vybírá požadavky příslušných norem, které se vztahují k zamýšlené aplikaci, tady rámu ROPS pro agrovůz Tatra Phoenix. Cílem práce je na základě těchto požadavků vytvořit konstrukční návrh. Práce obsahuje popis procesu tvorby návrhu i popis MKP simulací, kterými byla dimenze návrhu prověřována.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis describes legislative requierements for ROPS protective frames used by agriculture machinery. From them, it selects the requirements of the relevant standards, which relate to the intended application, the ROPS frame for the Tatra Phoenix agricultural vehicle. The goal of tihs thesis is develop design, which meets requirements. The thesis contains a description of the design process and a description of FEM simulations, which were used to verify the design.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectTatra Phoenixcze
dc.subjectagrotahačcze
dc.subjectagrovůzcze
dc.subjecttraktorcze
dc.subjectROPScze
dc.subjectochranný rámcze
dc.subjectTatra Phoenixeng
dc.subjectROPSeng
dc.subjectagriculture machineryeng
dc.subjectRollover cageeng
dc.subjectprotection frameeng
dc.titleNávrh ochranného rámu kabiny ROPS na vozidle Tatra Phoenixcze
dc.titleDesign of ROPS rollcage for Tatra Phoenix vehicle.eng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeAstraverkhau Nikita
theses.degree.disciplineDopravní, letadlová a transportní technikacze
theses.degree.grantorústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidelcze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record