Show simple item record

Computer model of load of automotive rimdc.contributor.advisorBaněček Jan
dc.contributor.authorAndrei Gashnikov
dc.date.accessioned2020-08-19T22:51:40Z
dc.date.available2020-08-19T22:51:40Z
dc.date.issued2020-08-19
dc.identifierKOS-985499560605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89520
dc.description.abstractTato diplomová práce popisuje vytvoření výpočtového modelu zatížení automobilového ráfku v softwaru Abaqus. Práce obsahuje postup CAD modelování automobilového ráfku a pneumatiky, popisuje způsoby stanovení hyperelastických a kompozitních materiálů, nastavění kroku a sítě v Abaqusu.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis describes the creation of an automotive rim’s load model in the software ABAQUS. This diploma work contains the method of creating CAD models for rims and tires, the determination of a wheel’s loading, techniques of specifying elastic, hyperelastic and composite material properties, the settings of steps and creation of mesh in ABAQUS. As a result of this diploma thesis, we determinate the effect of the loads on the automotive rim, found zones of maximum tension and evaluated the results.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectMKP analýzacze
dc.subjectAbaquscze
dc.subjectCATIAcze
dc.subjectkolocze
dc.subjectautomobilový ráfekcze
dc.subjectpneumatikacze
dc.subjecttuhost pneumatikycze
dc.subjectkompozitní materiálycze
dc.subjectorientace kompozitních materiálucze
dc.subjecthyperelastické materiálycze
dc.subjectMooney-Rivlin teoriecze
dc.subjectsíťovánícze
dc.subjectmateriálové vlastnosti v Abaqusucze
dc.subjectparametrizace modelucze
dc.subjectFEM analysiseng
dc.subjectAbaquseng
dc.subjectCATIAeng
dc.subjectwheeleng
dc.subjectautomotive rimeng
dc.subjecttireeng
dc.subjectvertical stiffness of tireeng
dc.subjectcomposite materialseng
dc.subjectorientation of composite materialseng
dc.subjecthyperelastic materialseng
dc.subjectMooney-Rivlin theoryeng
dc.subjectcreating of mesheng
dc.subjectmaterial properties in Abaquseng
dc.subjectparametrization of modeleng
dc.titleVýpočtový model zatížení automobilového ráfkucze
dc.titleComputer model of load of automotive rimeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeVašíček Michal
theses.degree.disciplineDopravní, letadlová a transportní technikacze
theses.degree.grantorústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidelcze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record