Show simple item record

Load-bearing structure of an office building made of timber elements

dc.contributor.advisorVelebil Lukáš
dc.contributor.authorLucie Bolková
dc.date.accessioned2020-07-02T22:51:25Z
dc.date.available2020-07-02T22:51:25Z
dc.date.issued2020-07-02
dc.identifierKOS-780408447305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89215
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá návrhem dřevěné nosné konstrukce administrativní budovy v Hořicích a následně vypracováním požárně bezpečnostního řešení dané stavby. Práci tvoří dvě hlavní části – projektová dokumentace v rozsahu pro stavební povolení a požárně bezpečnostní řešení (PBŘ) stavby. Součástí projektové dokumentace je stavebně – konstrukční řešení. To zahrnuje statický výpočet nosných konstrukcí objektu a architektonicko – stavební řešení. PBŘ je zpracováno pouze částečně dle požadavků zadání. Všechny použité zdroje jsou uvedeny nebo přiloženy v jednotlivých částech dokumentace.cze
dc.description.abstractThis bachelor’s project pursues the design of timber load-bearing structure of an administrative building in Hořice, followed by the elaboration of the fire safety assessment for given building. The project is made out of two superior parts – the project documentation to the extent for building permit and fire safety assessment. The project documentation includes construction design with structural analysis and architectonical design. The fire safety assessment is worked out partially according to the assignment requirements. All used sources are listed or attached in the individual parts of the documentation.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectCLT panelycze
dc.subjectadministrativní budovacze
dc.subjectdřevostavbacze
dc.subjectpořární odolnostcze
dc.subjectpožárně bezpečnostní řešenícze
dc.subjectX-LAM Panelseng
dc.subjectadministrative buildingeng
dc.subjectwood constructioneng
dc.subjectfire resistanceeng
dc.subjectfire safety assessmenteng
dc.titleNávrh dřevěné konstrukce administrativního objektucze
dc.titleLoad-bearing structure of an office building made of timber elementseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereeSokol Zdeněk
theses.degree.disciplinePožární bezpečnost stavebcze
theses.degree.grantorkatedra ocelových a dřevěných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record