Show simple item record

The inspection and load capacity assesment of the bridge on Císařská loukadc.contributor.advisorRyjáček Pavel
dc.contributor.authorJakub Štěpán
dc.date.accessioned2020-07-01T22:51:48Z
dc.date.available2020-07-01T22:51:48Z
dc.date.issued2020-07-01
dc.identifierKOS-780959231005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89110
dc.description.abstractPředmětem této bakalářské práce je provedení prohlídky a stanovení zatížitelnosti současné mostní konstrukce. Jedná se o most pozemní komunikace nacházející se v Praze, který spojuje Smíchovské nábřeží s ostrovem Císařská louka. Hlavní nosnou konstrukci tvoří dva ocelové příhradové nosníky a spřažená železobetonová dolní mostovka. Bakalářská práce detailně popisuje prohlídku konstrukce a postup výpočtu dle platných norem. V závěru jsou představeny získané výsledky.cze
dc.description.abstractThe subject of this bachelor thesis is the inspection and load capacity assessment of the road bridge. The road bridge is situated in Prague and it connects the Smíchov area with the Císařská louka island. The main supporting structure is constituted by two trusses and the composite deck bridge. This bachelor thesis describes the inspection of the structure and the calculation procedure in accordance with standards. Results are presented in the conclusion.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectocelový mostcze
dc.subjectspřažená mostovkacze
dc.subjectprohlídkacze
dc.subjectzatížitelnostcze
dc.subjectsteel bridgeeng
dc.subjectcomposite deck bridgeeng
dc.subjectinspectioneng
dc.subjectload capacityeng
dc.titleProhlídka a zatížitelnost mostu na Císařskou loukucze
dc.titleThe inspection and load capacity assesment of the bridge on Císařská loukaeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeStančík Vojtěch
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra ocelových a dřevěných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record