Show simple item record

COMMUNITY CENTER ČESKÝ KRUMLOVdc.contributor.advisorStempel Ján
dc.contributor.authorJaroslav Schwarz
dc.date.accessioned2020-07-01T08:51:30Z
dc.date.available2020-07-01T08:51:30Z
dc.date.issued2020-06-25
dc.identifierKOS-866637230405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89038
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je návrh kulturního a vzdělávacího komunitního centra s multifunkčním sálem v Českém Krumlově. Architektonické řešení má za cíl posílit a ovlivnit kvalitu života místních obyvatel města, kterému hrozí ztráta autenticity.cze
dc.description.abstractThe subject of the diploma thesis is the design of a cultural and educational community center with a multifunctional hall in Český Krumlov. The architectural solution aims to strenghten and influence the quality of life of local residents, whose city is in danger of losing its authenticity.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectKonverzecze
dc.subjectkomunitní centrumcze
dc.subjectmultifunkční sálcze
dc.subjecthistorické jádrocze
dc.subjectČeský Krumlovcze
dc.subjectConversioneng
dc.subjectcommunity centereng
dc.subjectmultifunkcional halleng
dc.subjecthistoric centereng
dc.subjectCesky Krumloveng
dc.titleKOMUNITNÍ CENTRUM ČESKÝ KRUMLOVcze
dc.titleCOMMUNITY CENTER ČESKÝ KRUMLOVeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeBusta Ondřej
theses.degree.disciplineArchitekturacze
theses.degree.grantorústav navrhování Icze
theses.degree.programmeArchitektura a urbanismuscze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record