Show simple item record

Design of Heating System in the Hoteldc.contributor.advisorKabrhel Michal
dc.contributor.authorAnastasiia Startceva
dc.date.accessioned2020-06-30T22:52:11Z
dc.date.available2020-06-30T22:52:11Z
dc.date.issued2020-06-30
dc.identifierKOS-982513413905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89012
dc.description.abstractTato diplomová práce se skládá ze dvou časti. Předmětem první časti je kompletní návrh teplovodního vytápění v objektu hotelu. Ve výkresové časti je zohledněna optimálnější varianta rozmístění rozvodů potrubí pro daný objekt. Textová část práce obsahuje technickou zprávu a část příloh. Technická zpráva zahrnuje v sobě popis všech technických řešení nezbytně nutných pro správné fungování ústředního topení v objektu. V části příloh jsou obsazeny výstupy z programu Protech a vlastní výpočty. Druhá část práce se zabývá návrhem inteligentního systému řízení vytápění pro daný objekt. Přílohou k této části je výkresová dokumentace obsahující schémata zapojení navrženého systému.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis consists of two parts. The subject of the first part is a complete design of hot water heating in the hotel building. The drawing part includes the most appropriate option of the distribution of pipelines for the building. The text part of the thesis contains a technical report and part of the appendices. The technical report includes a description of all technical solutions necessary for the proper functioning of the central heating in the building. The appendices contain outputs from the Protech program and own calculations. The second part deals with the design of an intelligent heating control system for the same building. Attached to this part is a drawing documentation containing wiring diagrams of the proposed system.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectVytápěnícze
dc.subjectotopná soustavacze
dc.subjectřízení vytápěnícze
dc.subjectteplovodní vytápěnícze
dc.subjecthotelcze
dc.subjectinteligentní řízení vytápěnícze
dc.subjectHeatingeng
dc.subjectHeating systemeng
dc.subjectheating controleng
dc.subjecthot water heatingeng
dc.subjecthoteleng
dc.subjectintelligent heating controleng
dc.titleNávrh vytápění hotelucze
dc.titleDesign of Heating System in the Hoteleng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeKřišíková Helena
theses.degree.grantorkatedra technických zařízení budovcze
theses.degree.programmeInteligentní budovycze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record