Show simple item record

Energy Hub Modelingdc.contributor.advisorGarlík Bohumír
dc.contributor.authorJosef Kuřátko
dc.date.accessioned2020-06-30T22:51:58Z
dc.date.available2020-06-30T22:51:58Z
dc.date.issued2020-06-30
dc.identifierKOS-880323601005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89007
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá současným stavem spotřeb energií, vývojem distribučních sítí a integrovaných komunitních energetických systémů. Předně je tato diplomová práce zaměřena na problematiku a optimalizaci fungování EnergyHubů – energetických center pomocí matematického modelu v GAMS. Získané znalosti byly následně aplikovány na konkrétní oblast pro nalezení optimální varianty EnergyHubu.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the current state of energy consumption, the development of distribution networks and integrated community energy systems. The focus of this diploma thesis is mainly on problematics and optimalization of EnergyHub – energy center with help of the mathematic model in GAMS. Such gained knowledge were applied on the specific urban area to find the optimal variant of the EnergyHub.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectspotřeby energiícze
dc.subjectpasivní distribuční sítě energiícze
dc.subjectaktivní distribuční sítě energiícze
dc.subjectintegrovaný komunitní energetický systémcze
dc.subjectEnergyHubcze
dc.subjectenergetické centrumcze
dc.subjectmatematický modelcze
dc.subjectGAMScze
dc.subjectenergy consumptioneng
dc.subjectpassive distribution networkseng
dc.subjectactive distribution networkseng
dc.subjectintegrated community energy systemeng
dc.subjectEnergyHubeng
dc.subjectenergy centereng
dc.subjectmathematic modeleng
dc.subjectGAMSeng
dc.titleModelování energetických středisekcze
dc.titleEnergy Hub Modelingeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeŠmejkal Ladislav
theses.degree.grantorkatedra technických zařízení budovcze
theses.degree.programmeInteligentní budovycze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record