Show simple item record

Project of residential house in Luhačovice including building-physical evaluationdc.contributor.advisorVychytil Jaroslav
dc.contributor.authorYuriy Shelemba
dc.date.accessioned2020-06-30T22:51:52Z
dc.date.available2020-06-30T22:51:52Z
dc.date.issued2020-06-30
dc.identifierKOS-785932867505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89000
dc.description.abstractPředmětem zpracování bakalářské práce je projekt bytového domu včetně stavebně fyzikálního hodnocení. Úvodní kapitola je věnována popisu stavebního objektu a pozemku, na kterém se objekt umisťuje. V další části této práce jsou popsány jednotlivé části objektu včetně materiálového řešení jednotlivých konstrukcí. Zbytek práce je věnován posouzení dílčích konstrukcí z hlediska stavební fyziky. V této poslední kapitole se věnuji posouzení obalových konstrukcí z hlediska jednorozměrného šíření tepla, posouzení stavebních detailů při dvourozměrném šíření tepla, návrhu dělicích konstrukcí na zajištění jejich zvukové izolace a ověření proslunění bytu a denního osvětlení v obytných místnostech.cze
dc.description.abstractThe subject of the elaboration of the bachelor's thesis is the project of residential house including the building-physical evaluation. The introductory chapter is devoted to the description of the building and the land on which the building is located. The next part of this work describes the individual parts of the building, including the material solution of individual structures. The rest of the work is devoted to the assessment of partial structures in terms of building physics. In this last chapter I deal with the assessment of packaging structures in terms of one-dimensional heat dissipation, assessment of building details for two-dimensional heat dissipation, design of dividing structures to ensure their sound insulation and verification of the sunlight in an apartment and daylight in living rooms.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectprojekt bytového domucze
dc.subjectstavební fyzikacze
dc.subjectdenní osvětlenícze
dc.subjecttepelná technikacze
dc.subjectakustikacze
dc.subjectsoučinitel prostupu teplacze
dc.subjectčinitel denní osvětlenosticze
dc.subjectvzduchová neprůzvučnostcze
dc.subjectkročejová neprůzvučnostcze
dc.subjectteplotní faktorcze
dc.subjectthe project of residential houseeng
dc.subjectbuilding physicseng
dc.subjectday lightingeng
dc.subjectthermal technologyeng
dc.subjectacousticseng
dc.subjectheat transfer coefficienteng
dc.subjectday lighting factoreng
dc.subjectair soundproofingeng
dc.subjectimpact soundproofingeng
dc.subjecttemperature factoreng
dc.titleProjekt bytového domu v Luhačovicích včetně stavbně-fyzikálního hodnocenícze
dc.titleProject of residential house in Luhačovice including building-physical evaluationeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeNováček Jiří
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra konstrukcí pozemních stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record