Show simple item record

Office building in Plzeňdc.contributor.advisorHanzalová Lenka
dc.contributor.authorLucie Mestlová
dc.date.accessioned2020-06-30T22:51:52Z
dc.date.available2020-06-30T22:51:52Z
dc.date.issued2020-06-30
dc.identifierKOS-785932864505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88999
dc.description.abstractTato bakalářské práce se zabývá návrhem a vypracováním projektové dokumentace ke stavebnímu řízení Administrativní budovy v Plzni. Práce je zaměřena na vypracování návrhu skladeb kompletačních a obalových konstrukcí včetně tepelně technického posouzení a návrh vybraných stavebních detailů. Práce rovněž řeší stavebně konstrukční řešení a návrh základových konstrukcí. Budova má šest nadzemních podlaží a jedno podzemní podlaží, půdorysné rozměry budovy jsou 21,2 m x 53,1 m, dispoziční řešení je navrženo jako trojtrakt, konstrukční systém je skeletový, železobetonový. Objekt je založen na pilotách a zastřešen plochou střechou.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with design and elaboration of project documentation for building proceeding of the Administrative building in Pilsen. The work is focused on the elaboration of the design of the completion construction and packaging structures, including heat-technical assessment and design of selected construction details. The work also addresses the structural design solution and design of foundation structures. The building has six overground floors and one underground floor, the floor plan dimensions of the building are 21.2 m x 53.1 m, the layout solution is designed as a three-story building, the construction system is skeletal, reinforced concrete. The building is based on piles and covered with a flat roof.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectAdministrativní budovacze
dc.subjectskeletový systémcze
dc.subjectželezobetoncze
dc.subjectzákladové pilotycze
dc.subjectplochá střechacze
dc.subjectprojektová dokumentacecze
dc.subjectstavební řízenícze
dc.subjectOffice buildingeng
dc.subjectskeletal systémeng
dc.subjectreinforced concreteeng
dc.subjectfoundation pileseng
dc.subjectflat roofeng
dc.subjectproject documentationeng
dc.subjectbuilding proceedingeng
dc.titleAdministrativní budova v Plznicze
dc.titleOffice building in Plzeňeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeParoubková Jitka
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra konstrukcí pozemních stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record