Show simple item record

Residential building, Pilsendc.contributor.advisorHanzalová Lenka
dc.contributor.authorMartina Štorková
dc.date.accessioned2020-06-30T22:51:34Z
dc.date.available2020-06-30T22:51:34Z
dc.date.issued2020-06-30
dc.identifierKOS-780684127005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88987
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá vypracováním projektové dokumentace novostavby bytové budovy v rozsahu ke stavebnímu povolení se zaměřením na návrh skladeb kompletačních a obalových konstrukcí a návrh stavebních detailů. Bytová budova je lokalizována v Plzni. Objekt má pět podlaží, jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží. Cílem práce je stavební výkresová dokumentace bytové budovy, technická zpráva stavební části, tepelně technické posouzení, předběžný statický výpočet a schématické výkresy tvaru.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the elaboration of the project documentation of newly built residential building for building perimission focused on design of composition of completing and external constructions and building details. Residential building is located in Pilsen. The building has five floors, one is under ground and four above ground. Goal of work is drawing documentation of building, technical report of building part, thermo-technical assessment, preliminary static calculation and schematic drawings of shape.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectbytová budovacze
dc.subjectprojektová dokumentacecze
dc.subjectnovostavbacze
dc.subjectželezobetoncze
dc.subjectstavební povolenícze
dc.subjectResidential buildingeng
dc.subjectproject documentationeng
dc.subjectnew buildingeng
dc.subjectreinforced concreteeng
dc.subjectbuilding perimissioneng
dc.titleBytová budova, Plzeňcze
dc.titleResidential building, Pilseneng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeParoubková Jitka
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra konstrukcí pozemních stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record