Show simple item record

Office building in Záběhlicedc.contributor.advisorHanzalová Lenka
dc.contributor.authorLukáš Pantoflíček
dc.date.accessioned2020-06-30T22:51:34Z
dc.date.available2020-06-30T22:51:34Z
dc.date.issued2020-06-30
dc.identifierKOS-780684115505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88981
dc.description.abstractCílem bakalářské práce bylo vypracování vybraných částí projektové dokumentace zadaného objektu, v rozsahu pro stavební řízení, se zaměřením na návrh skladeb konstrukcí a stavebních detailů. Řešeným objektem je administrativní budova v Záběhlicích. Administrativní budova se nachází ve svažitém terénu a má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Objekt je zastřešen čtyřmi plochými střechami v různých výškových úrovních. Nosnou konstrukcí budovy jsou primárně železobetonové stěny společně s železobetonovými obousměrně pnutými deskami. Obvodový plášť je řešen jako kontaktní zateplovací systém z minerální vlny.cze
dc.description.abstractThe aim of the bachelor's thesis was to develop selected parts of the project documentation of the assigned object, in the scope for construction proceedings, focusing on the design composition of structures and construction details. The solved object is an office building in Záběhlice. The office building is located on the sloping terrain and it has three above-ground and one underground floor. The building is covered with four flat roofs at different height levels. The load-bearing structure of the building is primarily reinforced concrete walls together with reinforced concrete slabs in both directions. The perimeter cladding is designed as a contact thermal insulation system made of mineral wool.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectAdministrativní budovacze
dc.subjectbudova ve svahucze
dc.subjectplochá střechacze
dc.subjectželezobetonové stěnycze
dc.subjectOffice buildingeng
dc.subjectbuilding on a slopeeng
dc.subjectflat roofeng
dc.subjectreinforced concrete wallseng
dc.titleAdministrativní budova v Záběhlicíchcze
dc.titleOffice building in Záběhliceeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeParoubková Jitka
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra konstrukcí pozemních stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record