Show simple item record

UNIVERSITY PASTORAL CENTRE, MLYNSKÁ DOLINA, BRATISLAVA

dc.contributor.advisorHradečný Tomáš
dc.contributor.authorLukáš Kalivoda
dc.date.accessioned2020-06-30T15:51:35Z
dc.date.available2020-06-30T15:51:35Z
dc.date.issued2020-06-25
dc.identifierKOS-866637284105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88964
dc.description.abstractPredmetom diplomovej práce je návrh nových priestorov pre funkciu Univerzitného Pastoračného centra. Aktuálne centrum sídli v improvizovaných priestoroch pôvodnej študentskej menzy, ktoré súčasné požiadavky na jeho činnosť nespĺňa. Cieľom návrhu je vytvoriť verejný študentským dom s multifunkčnou sálou, kaplnkou, knižnicou a ich doplnkovými funkciami. Návrh sa snaží o začatie celkovej revitalizácie verejného priestoru študentského kampusu v Mlynskej Doline, Bratislava.cze
dc.description.abstractThe subject of my master thesis is a proposal of new University Church and youth centre. Currently, function of the centre take part in space of former university cantina, which does not fit its requirements anymore. The goal of the project is to create a new public youth centre with multipurpose hall, library, chapel and their complementary functions. The purpose of the building is to start revitalization of the public space in the whole Student campus in Mlynska Dolina, Bratislavaeng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectUniverzitné pastoračné centrumcze
dc.subjectKaplecze
dc.subjectMultifunkční sálcze
dc.subjectKnihovnacze
dc.subjectBratislavacze
dc.subjectUniversity church and youth centreeng
dc.subjectChapeleng
dc.subjectMultipurpose halleng
dc.subjectLibraryeng
dc.subjectBratislavaeng
dc.titleUNIVERZITNÍ PASTORAČNÍ CENTRUM, MLYNSKÁ DOLINA, BRATISLAVAcze
dc.titleUNIVERSITY PASTORAL CENTRE, MLYNSKÁ DOLINA, BRATISLAVAeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.contributor.refereeZávodný Lubomír
theses.degree.disciplineArchitekturacze
theses.degree.grantorústav navrhování Icze
theses.degree.programmeArchitektura a urbanismuscze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record