Show simple item record

Design of Ventilation System in Day-care Centerdc.contributor.advisorKabrhel Michal
dc.contributor.authorJana Tetíková
dc.date.accessioned2020-06-29T22:52:21Z
dc.date.available2020-06-29T22:52:21Z
dc.date.issued2020-06-29
dc.identifierKOS-781239436405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88942
dc.description.abstractTato práce se věnuje tématu návrhu větrání mateřské školy. Zabývá se popisem vnitřního prostředí a jeho znečištěním. Požadavky, které jsou pro větrání škol důležité. Dále také návrhem systémů, kterými se dají školy větrat, a nakonec ukázkami řešení větrání ze zahraničních projektů. V textové a výkresové části je pro daný objekt navrhnut vhodný systém větrání, rozvody vzduchu a vzduchotechnická zařízení.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the topic of kindergarten ventilation design. It deals with the description of the indoor environment and its pollution. Requirements that are important for school ventilation. Furthermore, the design of systems by which schools can be ventilated, and finally examples of ventilation solutions from foreign projects. In the text and drawing part, a suitable ventilation system, air distribution and air conditioning equipment is designed for the given object.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectVětránícze
dc.subjectvnitřní prostředícze
dc.subjectškolacze
dc.subjectpožadavkycze
dc.subjectvzduchotechnikacze
dc.subjectVentilationeng
dc.subjectindoor environmenteng
dc.subjectschooleng
dc.subjectrequirementseng
dc.subjectair conditioningeng
dc.titleNávrh větrání mateřské školycze
dc.titleDesign of Ventilation System in Day-care Centereng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeUrban Miroslav
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra technických zařízení budovcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record