Show simple item record

Heating and Ventilation of a Nursey Schoolsdc.contributor.advisorUrban Miroslav
dc.contributor.authorJana Hušková
dc.date.accessioned2020-06-29T22:52:21Z
dc.date.available2020-06-29T22:52:21Z
dc.date.issued2020-06-29
dc.identifierKOS-781239426405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88938
dc.description.abstractTématem bakalářské práce je vytápění a větrání mateřské školy. Tato bakalářská práce je rozdělena na teoretickou textovou část a na praktickou projekční část. V textové části se bakalářská práce zabývá vnitřním prostředím v mateřských školách a konceptem vytápění a větrání v mateřské škole. Koncept obsahuje různé možnosti vytápění a větrání mateřských škol, praktické příklady užití různých typů větrání a vytápění na konkrétních budovách a studii vytápění a větrání na konkrétní mateřské škole. V projektové části se bakalářská práce zabývá návrhem větrání konkrétní mateřské školy, který navazuje na studii. V rámci projektové části je výkresová dokumentace, výpočty, technická zpráva a technické listy.cze
dc.description.abstractThe topic of this thesis is heating and ventilation of the nursery school. This bachelor thesis is divided into a theoretical text part and a practical projection part. The text part deals with the internal environment in kindergartens and the concept of heating and ventilation in kindergarten. The concept contains various possibilities of kindergarten heating and ventilation, practical examples of using different types of ventilation and heating in specific buildings and a study of heating and ventilation in a specific kindergarten. In the project part of the bachelor thesis deals with the design of ventilation of a specific kindergarten, which follows the study. The project part includes drawing documentation, calculations, technical report and technical sheets.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectvětránícze
dc.subjectmateřská školacze
dc.subjectvytápěnícze
dc.subjectvnitřní prostředícze
dc.subjectškolacze
dc.subjectventilationeng
dc.subjectnursery schooleng
dc.subjectkindergarteneng
dc.subjectheatingeng
dc.subjectindoor enviromenteng
dc.subjectschooleng
dc.titleVytápění a větrání mateřské školycze
dc.titleHeating and Ventilation of a Nursey Schoolseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKabele Karel
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra technických zařízení budovcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record