Show simple item record

Ventilation and Cooling of a Family House

dc.contributor.advisorUrban Miroslav
dc.contributor.authorJana Štětková
dc.date.accessioned2020-06-29T22:52:21Z
dc.date.available2020-06-29T22:52:21Z
dc.date.issued2020-06-29
dc.identifierKOS-781239157405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88937
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je zpracování návrhu větrání a chlazení rodinného domu. Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá analýzou a porovnáním jednotlivých variant větrání a chlazení pro řešený rodinný dům. Na základě provedené analýzy je vyhodnocen nejvhodnější způsob větrání a chlazení objektu podle stanovených návrhových požadavků a následně zpracován návrh větrání v praktické části této práce. Součástí praktické části je dále výpočet množství větraného vzduchu, návrh vzduchotechnických zařízení, výpočet tlakových ztrát VZT potrubí a posouzení hlukové zátěže. Výstupem praktické části bakalářské práce je zpracování celkové projektové dokumentace včetně technické zprávy.cze
dc.description.abstractThe aim of the bachelor’s thesis is to design a ventilation and cooling system of a family house. The bachelor thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with the analysis and comparison of individual variants of ventilation and cooling systems of the particular family house. Based on the performed analysis, the most suitable method of ventilation and cooling of the building is evaluated according to the established design requirements and subsequently the ventilation design is processed in the practical part of this work. The practical part also includes the calculation of the amount of ventilated air, the design of air conditioning equipment, the calculation of pressure losses of ductwork system and the assessment of noise load. The outcome of the practical part of the bachelor's thesis is the elaboration of the overall project documentation, including the technical report.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectPodtlakové větránícze
dc.subjecthybridní větránícze
dc.subjectnucené rovnotlaké větránícze
dc.subjectcentrální vzduchotechnická jednotkacze
dc.subjectrekuperacecze
dc.subjectdistribuční prvkycze
dc.subjecthlukcze
dc.subjectsplit systémcze
dc.subjectmultisplit systémcze
dc.subjectpasivní chlazenícze
dc.subjectaktivní chlazenícze
dc.subjectnoční předchlazenícze
dc.subjectUnderpressure ventilationeng
dc.subjecthybrid ventilationeng
dc.subjectbalanced mechanical ventilationeng
dc.subjectcentral air handling uniteng
dc.subjectrecuperationeng
dc.subjectdistribution elementseng
dc.subjectnoiseeng
dc.subjectsplit systemeng
dc.subjectmultisplit systemeng
dc.subjectpassive coolingeng
dc.subjectactive coolingeng
dc.subjectnight precoolingeng
dc.titleVětrání a chlazení rodinného domucze
dc.titleVentilation and Cooling of a Family Houseeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereeAdamovský Daniel
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra technických zařízení budovcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record