Show simple item record

Heating of a Residential Buildingdc.contributor.advisorVeverková Zuzana
dc.contributor.authorIva Sedlmajerová
dc.date.accessioned2020-06-29T22:52:19Z
dc.date.available2020-06-29T22:52:19Z
dc.date.issued2020-06-29
dc.identifierKOS-781239154505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88933
dc.description.abstractObsahem Bakalářské práce je návrh vytápění bytového domu. Projekt vytápění zahrnuje výpočet tepelných ztrát, návrh otopných těles a dimenzí potrubí a také výpočet tlakových ztrát potrubí. Výpočty byly zpracovány v programu Raucad Techcon. V prohlubující části se práce zabývá návrhem zdroje tepla s vyhodnocením nejvhodnější varianty. Poslední částí práce je koncepční návrh větrání bytového domu.cze
dc.description.abstractThe content of the Bachelor thesis is the design of heating for the residential building. This heating project contains calculation of heat losses, design of heating elements and dimensions of pipes and also calculation of pressure losses. These calculations were procceded in the program Raucad Techcon. The deepening part of this thesis deals with the design of heat resource with evaluation of the best option. Conceptual design of ventilation of the residential building is the last part of this thesis.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectbytový důmcze
dc.subjectotopná tělesacze
dc.subjecttepelné ztrátycze
dc.subjectvětránícze
dc.subjectvytápěnícze
dc.subjectzdroj teplacze
dc.subjectresidential buildingeng
dc.subjectheating elementseng
dc.subjectheat losseseng
dc.subjectveltilationeng
dc.subjectheatingeng
dc.subjectheating resourceeng
dc.titleVytápění bytového domucze
dc.titleHeating of a Residential Buildingeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeFrolík Stanislav
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra technických zařízení budovcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record