Show simple item record

Design of Heating System of a Aparment Blockdc.contributor.advisorFrolík Stanislav
dc.contributor.authorZdeněk Zimmermann
dc.date.accessioned2020-06-29T22:51:49Z
dc.date.available2020-06-29T22:51:49Z
dc.date.issued2020-06-29
dc.identifierKOS-780684131605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88913
dc.description.abstractTato bakalářská práce na téma „Vytápění bytového domu“, je rozdělena na textovou a projektovou část. Textová část popisuje a porovnává druhy vytápění, z hlediska použitého paliva emisí a obsluhy. Dále jsou zvoleny systémy pro řešený bytový dům, u kterých je provedena analýza emisí a ekonomiky provozu. Textová část také porovnává systémy vzhledem k době návratnosti a počáteční investici. Projektová část zahrnuje výpočty tepelných ztrát a potřeby tepla na vytápění a ohřev TV. Součástí projektu je také výkresová dokumentace podlahového vytápění včetně návrhu dimenzí.cze
dc.description.abstractThis bachelor's thesis on the topic "Design of heating system of a apartment block" is divided into text and project part. The text part describes and compares the types of heating, in terms of fuel used emissions and operation. Furthermore, systems for the designed apartment building are selected, for which an analysis of emissions and operating economics is performed. The text also compares the systems with respect to payback time and initial investment. The project part includes calculations of heat losses and heat demand for heating and DHW heating. The project also includes drawing documentation for underfloor heating, including the design of dimensions.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectDruhy vytápěnícze
dc.subjectemisecze
dc.subjectCO2cze
dc.subjectbytový důmcze
dc.subjectporovnání systémůcze
dc.subjectpodlahové vytápěnícze
dc.subjecttepelné ztrátycze
dc.subjectdoba návratnosticze
dc.subjectekologické řešenícze
dc.subjectTypes of heatingeng
dc.subjectemissionseng
dc.subjectCO2eng
dc.subjectapartment buildingeng
dc.subjectcomparison of systemseng
dc.subjectunderfloor heatingeng
dc.subjectheat losseseng
dc.subjectpayback periodeng
dc.subjectecological solutioneng
dc.titleVytápění bytového domucze
dc.titleDesign of Heating System of a Aparment Blockeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeJelínek Vladimír
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra technických zařízení budovcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record