Show simple item record

Heating and Ventilation of a Family Housedc.contributor.advisorJelínek Vladimír
dc.contributor.authorMartin Šťástka
dc.date.accessioned2020-06-29T22:51:48Z
dc.date.available2020-06-29T22:51:48Z
dc.date.issued2020-06-29
dc.identifierKOS-780684126605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88909
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá variantním návrhem vytápění a větrání rodinného domu v Praze, jehož součástí je i vnitřní bazén. V teoretické části analyzuji varianty zdroje tepla. Varianta 1 je plynový kotel. Varianta 2 je tepelné čerpadlo. Varianta 3 je kotel na dřevěné pelety. V další části této práce porovnávám různé systémy vytápění a větrání. Varianta A je systém teplovodního vytápění s podtlakovým větráním, varianta B je teplovodní soustava s nuceným rovnotlakým větráním a varianta C je řešena jako teplovzdušná soustava. Výstupem této části je porovnání variant a výběr cenově nejvýhodnější varianty. V praktické podrobně navrhuji zvolenou variantu. Výstupem je dokumentace v rozsahu dokumentace pro provádění stavby.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with desighn of heating and ventilation of a family house in Prague with indor pool. The teoretical part provides the analysis of heat source variants and radiators and heating surfaces variants. The output of this section is comparison of those variants and selection of the most cost-effective variant. In the practical part of the thesis, I designe chosen variant. Output of this part is project documentation necessary for the construction process.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectVytápěnícze
dc.subjectvětránícze
dc.subjectvariantycze
dc.subjectHeatingeng
dc.subjectventilationeng
dc.subjectvariantseng
dc.titleVytápění a větrání rodinného domucze
dc.titleHeating and Ventilation of a Family Houseeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKoubková Ilona
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra technických zařízení budovcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record