Show simple item record

Ventilation Concept of Apartment Buildingsdc.contributor.advisorUrban Miroslav
dc.contributor.authorTereza Spurná
dc.date.accessioned2020-06-29T22:51:48Z
dc.date.available2020-06-29T22:51:48Z
dc.date.issued2020-06-29
dc.identifierKOS-780684123205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88907
dc.description.abstractTéma této bakalářské práce je koncept větrání bytových domu. V teoretické části jsou popsány různé varianty sytému větrání. Nejprve jsou sepsány legislativní požadavky pro návrh větrání bytových domů. Dále jsou popsány větrací systémy obytných budov, jsou stanoveny požadavky na tento projekt a navrženy typy systému na daný objekt. V závěru jsou porovnány varianty a vyhodnocení investičních nákladů. V praktické části je podrobněji věnováno centrálnímu rovnotlakému systému, ke kterému je udělaná projektová dokumentacecze
dc.description.abstractThe topic of this bachelor's thesis is the concept of ventilation of apartment buildings. The theoretical parts describe various variants of the ventilation system. First, the legislative requirements for the design of ventilation of apartment buildings are written. Next, the ventilation systems of residential buildings are described, the requirements for this project and the reserved types of the system for the specified building are determined. In the end, the variants and the evaluated investment costs are evaluated. In specific parts, it is devoted in more detail to the central equal pressure system, for which the project documentation is madeeng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectnucené větránícze
dc.subjectpodtlakové centrální větránícze
dc.subjectpodtlakové decentrální větránícze
dc.subjectrovnotlaké centrální větránícze
dc.subjectrovnotlaké decentrální větránícze
dc.subjectrovnotlaké lokální větránícze
dc.subjecthybridní větránícze
dc.subjectrekuperační jednotkacze
dc.subjectmechanical ventilationeng
dc.subjectvacuum central ventilationeng
dc.subjectvacuum decentral ventilationeng
dc.subjectbalanced central ventilationeng
dc.subjectbalanced decentral ventilationeng
dc.subjectbalanced local ventilationeng
dc.subjecthybrid ventilationeng
dc.subjectheat recovery uniteng
dc.titleKoncept větrání bytových domůcze
dc.titleVentilation Concept of Apartment Buildingseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeAdamovský Daniel
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra technických zařízení budovcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record