Show simple item record

Heating and Ventilation Apartment Building

dc.contributor.advisorJelínek Vladimír
dc.contributor.authorPavel Pytloun
dc.date.accessioned2020-06-29T22:51:37Z
dc.date.available2020-06-29T22:51:37Z
dc.date.issued2020-06-29
dc.identifierKOS-780405392505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88905
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá návrhem vytápění a větrání pro bytový dům včetně návrhu vhodných zdrojů tepla. Studijní část obsahuje výpočet tepelných ztrát, zisků a potřeby vzduchu pro jednu bytovou jednotku v typickém podlaží. Tyto výpočty byly provedeny pro dvě varianty obvodového pláště. Práce seznamuje čtenáře s jednotlivými zdroji tepla, distribučními prvky a otopnými systémy. V projektové části je navržena otopná soustava na vybranou variantu, která zajistí vytápění, větrání a chlazení v celém objektu.cze
dc.description.abstractThis bachelor's thesis deals with the design of heating and ventilation for an apartment building, including the design of suitable heat sources. The study part contains the calculation of heat losses, gains and air demand for one apartment unit in a typical floor. These calculations were performed for two variants of the circumferential shell. The work acquaints the reader with individual heat sources, distribution elements and heating systems. In the project part, a heating system is designed for a selected variant, which will provide heating, ventilation and cooling throughout the building.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectvytápěnícze
dc.subjectvzduchotechnikacze
dc.subjectzdroje teplacze
dc.subjectdistribuční prvkycze
dc.subjectotopný systémcze
dc.subjectheatingeng
dc.subjectair conditioningeng
dc.subjectheat sourceseng
dc.subjectdistribution elementseng
dc.subjectheating systemeng
dc.titleVytápění a větrání bytového domucze
dc.titleHeating and Ventilation Apartment Buildingeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeVeverková Zuzana
theses.degree.disciplineRealizace pozemních a inženýrských stavebcze
theses.degree.grantorkatedra technických zařízení budovcze
theses.degree.programmeStavitelstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record