Show simple item record

Heating System of a Hotel Using Renewable Energy

dc.contributor.advisorAdamovský Daniel
dc.contributor.authorNatalia Popova
dc.date.accessioned2020-06-29T22:51:30Z
dc.date.available2020-06-29T22:51:30Z
dc.date.issued2020-06-29
dc.identifierKOS-695599978505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88892
dc.description.abstractV bakalářské práci jsou zohledněny možné způsoby kombinace návrhů alternativních zdrojů energie a využití vyššího možného podílu energie v hotelu. Byl proveden návrh několika možných variant soustav alternativních zdrojů energie. Nejvhodnější varianta byla vybrána podle specifikům stavby, silných a slabých stránek návrhu, a také podle ekonomického hlediska. V práci byly navrženy otopné soustavy celého objektu. Podrobná informace o návrhu je součástí projektové dokumentace. Veškeré výpočty byly provedeny pomocí programu TechCon Raucad.cze
dc.description.abstractThe bachelor's thesis takes into account possible ways of combining proposals for alternative sources of energy and the use of a higher possible share of energy in the hotel. Several possible variants of alternative energy systems have been proposed. The most suitable variant has been selected in accordance with the peculiarities of the construction, strengths and weaknesses of the proposal, and also according to an economic point of view. The heating systems of the whole building were designed in the work. Detailed information about the proposal is a part of the project documentation. All calculations were performed using the programme TechCon Raucad.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectTepelné čerpadlocze
dc.subjectalternativní energiecze
dc.subjectotopná soustavacze
dc.subjectsolární kolektorcze
dc.subjectinvesticecze
dc.subjecthotelcze
dc.subjectHeat pumpeng
dc.subjectalternative energyeng
dc.subjectheating systemeng
dc.subjectsolar collectoreng
dc.subjectinvestmenteng
dc.subjecthoteleng
dc.titleVytápění hotelu s využitím energie z obnovitelných zdrojůcze
dc.titleHeating System of a Hotel Using Renewable Energyeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereeDvořáková Pavla
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra technických zařízení budovcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record