Show simple item record

Family House

dc.contributor.advisorNovotná Petra
dc.contributor.authorOndřej Androník
dc.date.accessioned2020-06-26T22:52:03Z
dc.date.available2020-06-26T22:52:03Z
dc.date.issued2020-06-26
dc.identifierKOS-781239651805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88872
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce je návrh dvougeneračního rodinného domu pro čyřčlennou rodinu a prarodiče. Řešená lokalita se nachází v blízkosti přírodní rezervace Divoká Šárka v pražských Dejvicích. Pozemek je z východní i západní strany ohraničen příléhajícími stavebními parcelami. Parcela na západní straně sousedí s parcelou s rodinným domem a parcela na východní straně je zatím nezastavěná. Lokalita je preferovaná především kvůli krásné okolní přírodě. Atraktivitu lokality ještě zvyšuje její výborné dopravní napojení na centrum města se zastávkou MHD v dostupné blízkosti. Návrh sestává ze stavby rodinnéhho domu, spojujícího dvě rozdílné hmoty. Dům je plánován jako dvougenerační se dvěma bytovými jednotkami. Bytová jednotka pro prarodiče je situována do menší čisté kubické hmoty a prostory pro čtyřčlennou rodinu se nacházejí ve větší hmotě se sedlovou střechou.cze
dc.description.abstractThe subject of the bachelor's thesis is design of two- generation family house for four-member family and grandparents . House's locality is close to Divoká Šárka nature reserve in Prague - Dejvice. The house's plot is bordered on the east and west side by adjacent buildings.The plot is adjacent on the west side to family house and area on the east side is still undeveloped.. The loaction is preferred due to beuatiful surrounding nature. The atractiveness of the site is further enhanced by its excellent transport connections to city center with a public transport stop nearby. The desing consists of the family house, which is a combbination of two different materials. The house is planned as a two-generation with two seperated residential units. The apartment for grandparents is situated in a small, clean, cubic mass, and the spaces for a four-member family are situated in larger mass with a gabled roof.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectDivoká Šárkacze
dc.subjectrodinný důmcze
dc.subjectterasacze
dc.subjectseverní svahcze
dc.subjectvesnický důmcze
dc.subjectarchetypcze
dc.subjectDivoká Šárkaeng
dc.subjectfamily houseeng
dc.subjectterraceeng
dc.subjectnorthern slopeeng
dc.subjectvillage houseeng
dc.subjectarchetypeeng
dc.titleRodinný důmcze
dc.titleFamily Houseeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereePešková Zuzana
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record