Show simple item record

Arbitrage Opportunities in Cryptocurrenciesdc.contributor.advisorStarý Jan
dc.contributor.authorKamil Kader Agha
dc.date.accessioned2020-06-25T22:53:46Z
dc.date.available2020-06-25T22:53:46Z
dc.date.issued2020-06-25
dc.identifierKOS-862365766005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88801
dc.description.abstractPráce zkoumá arbitrážní příležitosti na kryptosměnárně s přihlédnutím do hloubky trhu a počítá základní statistiky arbitrážních výskytů. Práce je rozdělena na část teoretickou a technickou. V první části je definována problematika arbitráží a její atributy, dále jsou popsány základní vlastnosti kryptoměn a analyzovány tři kryptosměnárny. Jsou zjištěny způsoby, jak lze tato data získávat v reálném čase, a také udělán průzkum jiných prací tímto tématem se zabývající. Výsledkem technické části je návrh a implementace softwaru, který stahuje aktuální data ze směnárny o trojúhelnících, uloží je, vyhodnotí a zobrazí uživateli.cze
dc.description.abstractThis work examines arbitration opportunities at the cryptocurrency exchange market with regard to the depth of the market and the calculation of basic statistics of arbitration occurrences. The work has a theoretical and technical part. The first part defines the arbitration issue and its attributes, describe cryptocurrencies and analyze three crypto exchange markets. Ways to obtain this data in real-time are identified, as well as a survey of other works that have addressed this topic. The result of the technical part is the design and implementation of software that downloads current data on triangles from the exchange office, saves them, and evaluates and displays them to the user.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjecttrojúhelníková arbitrážcze
dc.subjectkryptoměnová směnárnacze
dc.subjecthloubka trhucze
dc.subjectkryptoměnacze
dc.subjectWebScoketcze
dc.subjectPyhtoncze
dc.subjectDjangocze
dc.subjectBitcoincze
dc.subjecttriangular arbitrageeng
dc.subjectcryptocurrency exchangeeng
dc.subjectmarket deptheng
dc.subjectcryptocurrencyeng
dc.subjectWebSocketeng
dc.subjectPythoneng
dc.subjectDjangoeng
dc.subjectBitcoineng
dc.titleArbitrážní příležitosti kryptoměncze
dc.titleArbitrage Opportunities in Cryptocurrencieseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeDombek Daniel
theses.degree.disciplineZnalostní inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra aplikované matematikycze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record