Show simple item record

Analysis of discussion comments and their authors in social mediadc.contributor.advisorVašata Daniel
dc.contributor.authorMartin Koucký
dc.date.accessioned2020-06-25T22:53:46Z
dc.date.available2020-06-25T22:53:46Z
dc.date.issued2020-06-25
dc.identifierKOS-862365805505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88799
dc.description.abstractJe možné, že na sociálních sítích existují shluky uživatelů nebo anomální uživatelé o kterých se neví. Tato práce tuto možnost prozkoumává tím, že analyzuje uživatele reprezentované jejich komentáři. Našli jsme vhodné zdroje dat na sociálních sítích a stáhli z nich data. Poté navrhujeme matematické reprezentace uživatelů vytvořené na základě jejich komentářů. Nakonec se snažíme vysvětlit shluky uživatelů a anomální uživatele za pomocí atributů na socílních sítích a manuální analýzou. Naše výsledky neprokázali existenci shluků nebo anomálií mezi uživateli sociálních sítí, protože jsme nenašli jasné oddělení normálních a anomálních uživatelů a uživatelů různých shluků. To mohlo být způsobeno nedostatečnými metodami reprezentace uživatelů nebo manuální analýzy. Mohlo by to ale také znamenat, že žádné shluky uživatelů nebo anomální uživatelé komentující podobným způsobem neexistují.cze
dc.description.abstractIt is possible that among social media users there exist unknown clusters of users and anomalous users. This work explores that possibility by analyzing users represented by their comments. We find suitable sources of data on social media sites and download them. Then, we propose vector representations of users based on their comments. Finally, we try to explain the clusters of users and anomalous users using various attributes on social media sites and with manual analysis. Our results didn't prove the existence of clusters or anomalies among social media users, because there wasn't a clear distinction between normal and anomalous users or users of different clusters. This may have been caused by insufficient methods of representing users or manual analysis. But it may also mean, that there are no such clusters of users or anomalies commenting in a similar way to be found.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectNLPcze
dc.subjectkomentářecze
dc.subjectuživatelécze
dc.subjectanomáliecze
dc.subjectshlukovánícze
dc.subjectnesupervizované učenícze
dc.subjectNLPeng
dc.subjectcommentseng
dc.subjectuserseng
dc.subjectanomalieseng
dc.subjectclusteringeng
dc.subjectunsupervised learningeng
dc.titleAnalýza diskusních komentářů a jejich autorů na sociálních médiíchcze
dc.titleAnalysis of discussion comments and their authors in social mediaeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKlouda Karel
theses.degree.disciplineZnalostní inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra aplikované matematikycze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record