Show simple item record

Mapping of Vertical Parts of Josef Gallery Using ZEB Horizon 3D Scanning System

dc.contributor.advisorJiřikovský Tomáš
dc.contributor.authorAdam Hrdina
dc.date.accessioned2020-06-25T22:52:25Z
dc.date.available2020-06-25T22:52:25Z
dc.date.issued2020-06-25
dc.identifierKOS-780683444805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88739
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá měřením vertikálních částí štoly Josef. Konkrétně tzv. pádového komína a schodišťového komína v oblasti Čelina-východ a větrací šachty v oblasti Mokrsko. Byl popsán ruční skener ZEB Horizon. Byly popsány základní funkce programu GeoSLAM HUB. Zpracování dat bylo provedeno v programu CloudCompare. Výstupem bakalářské práce jsou řezy a modely ze změřených částí štoly Josef.cze
dc.description.abstractThis bachelor's thesis is dealing with measuring vertical parts of Josef's gallery. More specifically with the so-called falling pit and stair pit in the area of Čelina - the exit and the air shaft in the area Mokrsko. The hand scaner ZEB Horizon and the basic functions of the GeoSLAM HUB program were both described. The processing of the data was performed in the CoudCompare program. The output of the bachelor's thesis was cuts and models from the measured parts of Josef's gallery.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectlaserové skenovánícze
dc.subjectruční skenercze
dc.subjectZEB Horizoncze
dc.subjectGeoSLAM HUBcze
dc.subjectCloudComparecze
dc.subjectštola Josefcze
dc.subjectdůlní měřictvícze
dc.subjectlaser scanningeng
dc.subjecthandheld scannereng
dc.subjectZEB Horizoneng
dc.subjectGeoSLAM HUBeng
dc.subjectCloudCompareeng
dc.subjectmining surveyingeng
dc.subjectJosef galleryeng
dc.titleZaměření vertikálních částí štoly Josef 3D skenovacím systémem ZEB Horizoncze
dc.titleMapping of Vertical Parts of Josef Gallery Using ZEB Horizon 3D Scanning Systemeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKřemen Tomáš
theses.degree.disciplineGeodézie, kartografie a geoinformatikacze
theses.degree.grantorkatedra speciální geodéziecze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record