Show simple item record

Recommedation application based on financial actions

dc.contributor.advisorBalík Miroslav
dc.contributor.authorRadek Puš
dc.date.accessioned2020-06-25T22:51:49Z
dc.date.available2020-06-25T22:51:49Z
dc.date.issued2020-06-25
dc.identifierKOS-762877379205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88711
dc.description.abstractV bakalářské práci je řešen problém předpovídání budoucích výdajů klientovi, na základě jeho uplynulé finanční historie. Cílem práce je implementovat toto předpovídání zejména pomocí umělé inteligence a vytvořit webové rozhraní, které by zobrazovalo výsledky předpovědí. Celá aplikace je vytvořena pomocí třívrstvé architektury, kde frontend je tvořen frameworkem Angular, backend pomocí .NET Core frameworku a databáze je založená na Microsoft SQL. Umělá inteligence je implementována jako několik po sobě jdoucích vrstev neuronů, přičemž vrstvy jsou uspořádány tak, že množství neuronů se v každé další vrstvě postupně snižuje na jeden jediný, který dává informaci, jestli se bude transakce opakovat, či nikoli. Aby se posléze dalo vyhodnotit, zda se transakce opravdu opakovala, byly porovnávány velikosti transakcí po jednotlivých týdnech, a ty, částkou si nejvíce podobné, byly označeny za opakující se. Toto předpovídání bylo dále doplněno o předpovídání na základě průměrů a porovnávání velikosti jednotlivých částek, z uživatelem nahrané transakční historie.cze
dc.description.abstractIn the bachelor thesis is solved the problem of forecasting future transactions to the client, based on his past financial history. The aim of this work is to implement this prediction especially using artificial intelligence and to create a web interface that would display the results of predictions. The whole application is created using a three-tier architecture, where the frontend consists of the Angular framework, the backend is using the .NET Core framework and the database is based on Microsoft SQL. Artificial intelligence is implemented as several successive layers of neurons, the layers being arranged such that the amount of neurons in each additional layer is gradually reduced to one, which gives information whether the transaction will repeat or not. Then, in order to evaluate whether the transaction was actually repeating, the size of the transactions was compared on a week-by-week basis, and those with the most similar amount were identified as recurring. This prediction was further supplemented by averaging based on a comparison of the size of individual amounts from the user's imported transaction history.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectwebový portálcze
dc.subjectpředpovídání finančních transakcícze
dc.subjectanalýza finančních transakcícze
dc.subjectumělá inteligencecze
dc.subject.NET Corecze
dc.subjectEntity Frameworkcze
dc.subjectAngularcze
dc.subjectweb portaleng
dc.subjectanticipating financial transactionseng
dc.subjectfinancial transaction analysiseng
dc.subjectartificial intelligenceeng
dc.subject.NET Coreeng
dc.subjectEntity Frameworkeng
dc.subjectAngulareng
dc.titleAplikace pro doporučování na základě finančních akcícze
dc.titleRecommedation application based on financial actionseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeŠimeček Ivan
theses.degree.disciplineWebové a softwarové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra softwarového inženýrstvícze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record