Show simple item record

Strategic plan for the selected non-profit organizationdc.contributor.advisorDobrucká Lucia
dc.contributor.authorAneta Dudová
dc.date.accessioned2020-06-21T22:51:33Z
dc.date.available2020-06-21T22:51:33Z
dc.date.issued2020-06-21
dc.identifierKOS-878879641005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88399
dc.description.abstractCílem diplomové práce je vytvoření strategického plánu pro neziskovou organizaci Romodrom o.p.s. Teoretická část práce popisuje neziskové organizace a postup strategického plánování v těchto organizacích. V praktické části jsou zjištěné poznatky ve vybrané organizaci aplikovány. Prvním krokem je strategická analýza, která začíná SWOT analýzou z pohledu samotné organizace. Následuje objektivizovaná část analy-zující vnitřní a vnější prostředí organizace pomocí analýz vývoje, zdrojů a Porterovy analýzy. Analytická část zahrnuje také PEST analýzu a prognózu vývoje okolí, které je aktuálně ovlivněno pandemií koronaviru. Analýza je završena syntézou všech výsledků a pomocí matic IFE, EFE a vztahové matice je vyhodnocena strategická pozice organizace. Z té je vyvozena doporučená strategie, která je dále rozpracována do dílčích cílů.cze
dc.description.abstractThe thesis aim is to create a strategic plan for the non-governmental organisation Romodrom. The theoretical part of this thesis describes non-profit organisations and the Strategic planning processes within them. Then, in the practical part the acquired knowledge is applied to the chosen organisation. The first part of the plan is a strategic analysis that begins with SWOT analysis based on Romodrom’s opinions. Then, Porter’s, evolution and resources analyses follow to objectively assess external and internal environment. Next, the PEST analysis and the forecast focused on environs affected by the coronavirus pandemic are conducted. All the outcomes are synthesised, and the resulting strategic position is evaluated by the IFE, EFE and relational Matrices. Based on that the recommended strategy is selected and sub-objectives are suggested.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectNezisková organizacecze
dc.subjectstabilizacecze
dc.subjectudržitelnostcze
dc.subjectstrategická analýzacze
dc.subjectstrategický pláncze
dc.subjectstrategické cílecze
dc.subjectNon-profit organizationeng
dc.subjectstabilizationeng
dc.subjectsustainabilityeng
dc.subjectStrategic Analysiseng
dc.subjectStrategic Planeng
dc.subjectStrategic goalseng
dc.titleStrategický plán vybrané neziskové organizacecze
dc.titleStrategic plan for the selected non-profit organizationeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeSlavíčková Barbora
theses.degree.disciplineProjektové řízení inovací v podnikucze
theses.degree.grantoroddělení veřejné správy a regionálních studiícze
theses.degree.programmeŘízení rozvojových projektůcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record