Show simple item record

SAP HCM Implementation Project Methodologydc.contributor.advisorSuchánek Marek
dc.contributor.authorMichaela Tauchmanová
dc.date.accessioned2020-06-20T22:51:34Z
dc.date.available2020-06-20T22:51:34Z
dc.date.issued2020-06-20
dc.identifierKOS-695599704105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88329
dc.description.abstractObsahem této bakalářské práce je vytvoření metodiky pro vedení projektů, které se týkají systému SAP, konkrétně jeho modulu Human Capital Management. Nová metodika je vytvořena na základě rešerše standardů a metodik pro vedení ICT projektů, které již existují. Vytvořená metodika je v této práci popsána a demonstrována na ukázce netriviálního modelového příkladu, ve kterém je znázorněn průběh projektu nasazení SAP systému do provozovny podniku. Modelový příklad je komplikovaný tím, že vyžaduje hodně součinností jak od více projektových týmů při implementaci dalšího SAP modulu, tak i zákazníka nebo třetích stran, které figurují v současném stavu podniku - zde se konkrétně jedná o finance podniku a personalistiku. Další komplikací v příkladu je náhlá změna rozhodnutí ohledně nastavení zásadního procesu v podniku. Použitelnost a výhody vytvořené metodiky byly na tomto modelovém příkladu projektu úspěšně ukázány a kladně vyhodnoceny se zaměřením na provedenou analýzu s cílem minimalizace hrozeb, posílení slabých stránek současného stavu vedení projektů a využití jeho silných stránek.cze
dc.description.abstractThe content of this bachelor thesis is creating a methodology for project management, which concerns the SAP system, specifically its module Human Capital Management. The new methodology is based on the analysis for standards and methodologies for ICT projects that already exist. The created methodology is described and demonstrated on a non-trivial model example in which the project of deployment of the SAP system to the branch of company is shown. The model example is complicated by the fact that a lot of collaboration is required both from multiple project teams to implement another SAP module, as well as from a customer, as well as third parties, which are in the current state of the company - specifically corporate finance and human resources. Another complication in the example is the sudden change in decision about setting up a critical process in the enterprise. The applicability and benefits of the developed methodology have been successfully demonstrated and positively evaluated on this model of project with a focus on the analysis carried out with the aim of minimizing threats, strengthening the weaknesses of the current project management and exploiting strengths.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectpodnikové systémycze
dc.subjectprojektové řízenícze
dc.subjectprojektové metodikycze
dc.subjectsystém SAPcze
dc.subjectmodul Human Capital Managementcze
dc.subjectenterprise systemseng
dc.subjectproject managementeng
dc.subjectproject methodologyeng
dc.subjectsystem SAPeng
dc.subjectmodul Human Capital Managementeng
dc.titleMetodika vedení projektu implementace SAP HCMcze
dc.titleSAP HCM Implementation Project Methodologyeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeBuchtela David
theses.degree.disciplineInformační systémy a managementcze
theses.degree.grantorkatedra softwarového inženýrstvícze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record