Show simple item record

Business plandc.contributor.advisorDobrucká Lucia
dc.contributor.authorJana Kudinova
dc.date.accessioned2020-06-19T22:52:28Z
dc.date.available2020-06-19T22:52:28Z
dc.date.issued2020-06-19
dc.identifierKOS-878879662805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88297
dc.description.abstractTato práce se zabývá tvorbou podnikatelského plánu pro vnitřní potřebu majitele firmy Re-dron. Hlavní činností tohoto podniku je poskytování služby půjčování bezpilotních prostředků. Teoretická část práce je zaměřená na vymezení základních informací, struktury a obsahu podnikatelského plánu. V praktické části jsou vytvořeny podnikatelské plány firmy Re-dron v závislosti na různých fázích podniku a stanovených cílů majitele. Tvorba plánů a příslušných analýz slouží k zjištění realizovatelnosti cílů majitele a životaschopnosti podnikatelské činnosti v praxi.cze
dc.description.abstractThis thesis is focused on developing a business plan for internal needs of the Re-dron company owner. The main activity of this company is providing service of renting Unmanned Aerial Vehicles. The theoretical part is focused on definition of main information, structure and the contents of the business plan. The practical part consists of the business plans of the Re-dron company according to different phases of the company and goals set by the owner. Creation of the plan and relevant analyses is used to ensure that the goals set by the owner are completed and to ensure viability of the company in practice.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPodnikatelský pláncze
dc.subjectpodnikcze
dc.subjectbezpilotní prostředkycze
dc.subjectSWOT analýzacze
dc.subjectfinanční pláncze
dc.subjectmarketingcze
dc.subjectscénáře budoucího vývojecze
dc.subjectBusiness planeng
dc.subjectcompanyeng
dc.subjectUnmanned Aerial Vehicleseng
dc.subjectSWOT analysiseng
dc.subjectfinancial planeng
dc.subjectmarketingeng
dc.subjectfuture development scenarioseng
dc.titlePodnikatelský pláncze
dc.titleBusiness planeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeČámská Dagmar
theses.degree.disciplineProjektové řízení inovací v podnikucze
theses.degree.grantoroddělení veřejné správy a regionálních studiícze
theses.degree.programmeŘízení rozvojových projektůcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record