Show simple item record

Data Augmentation Using Generative Adversarial Networksdc.contributor.advisorFriedjungová Magda
dc.contributor.authorIveta Šárfyová
dc.date.accessioned2020-06-19T22:52:10Z
dc.date.available2020-06-19T22:52:10Z
dc.date.issued2020-06-19
dc.identifierKOS-862366000305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88289
dc.description.abstractVětšina dat z reálného světa není rovnoměrně rozdělena do odpovídajících tříd, ale je nevyvážená, což může mít velký vliv na kvalitu predikce klasifikačních modelů. Obecný přístup k řešení tohoto problému je modifikace původních datových sad tak, abychom dosáhli vyváženosti jednotlivých tříd. Tato práce se zaobírá vyvážením obrazových dat za pomoci generativních adversariálních sítí. Primární důraz je kladen na generování obrazových dat náležících do tříd s nedostatečným počtem reprezentantů, což je proces známý jako class balancing. Práce se zabývá analýzou a porovnáním různých technik používaných pro rozšíření dat, jako jsou geometrické metody nebo modely založené na principu neuronových sítí. Vyhodnocení je provedeno pomocí klasifikačních modelů, natrénovaných na původních, nevyvážených i uměle vyvážených datových sadách. Dosažené výsledky naznačují, jak schopnost jednotlivých metod rozšířit datové sady klesá se zvětšující mírou nevyvážení a rozmanitostí těchto sad.cze
dc.description.abstractMost labelled real-world data is not uniformly distributed within classes, which can have a severe impact on the prediction quality of classification models. A general approach is to overcome this issue by modifying the original data to restore the balance of the classes. This thesis deals with balancing image datasets by data augmentation using generative adversarial neural networks. The primary focus is on generating images of underrepresented classes in imbalanced datasets, which is a process known as class balancing. The aim of this thesis is to analyse and compare data augmentation techniques including standard methods, generative adversarial networks and autoencoders. Evaluation is done using classifiers trained on the original, unbalanced and augmented datasets. The results achieved suggest how the performance of the methods proportionately deteriorates with increasing imbalance rate and diversity of datasets.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectdatová augmentacecze
dc.subjectnevyvážený datasetcze
dc.subjectpředzpracování datcze
dc.subjectvyvažování třídcze
dc.subjectneuronová síťcze
dc.subjectgenerativní adversariální sítěcze
dc.subjectautoenkodércze
dc.subjectdata augmentationeng
dc.subjectimbalanced dataseteng
dc.subjectdata preprocessingeng
dc.subjectclass balancingeng
dc.subjectneural networkeng
dc.subjectgenerative adversarial networkeng
dc.subjectautoencodereng
dc.titleRozšíření dat pomocí generativních adversariálních sítícze
dc.titleData Augmentation Using Generative Adversarial Networkseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeVašata Daniel
theses.degree.disciplineZnalostní inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra aplikované matematikycze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record