Show simple item record

Specialized Web-Application for Ukulele Learningdc.contributor.advisorSuchánek Marek
dc.contributor.authorDan Balarin
dc.date.accessioned2020-06-19T22:51:31Z
dc.date.available2020-06-19T22:51:31Z
dc.date.issued2020-06-19
dc.identifierKOS-762877509805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88255
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá vývojem webové aplikace podporující výuku hraní na ukulele. Aplikace je vyvíjena v souladu s metodami softwarového inženýrství. Práce zkoumá existující řešení, dostupné technologie a cílovou skupinu. Na základě těchto poznatků je vytvořena funkční specifikace a jsou vybrané vhodné technologie. Za pomoci těchto technologií je následně provedena implementace, testování a automatické nasazování. Výsledkem je funkční aplikace umožňující výuku hraní na ukulele, která je díky zvolené architektuře snadno rozšiřitelná.cze
dc.description.abstractThe Bachelor thesis describes the development of web application for learning how to play on the ukulele. The application is developed according to the methods of software engineering. Thesis researches existing solutions, available technologies, and target audience. Based on this knowledge, a functional specification is created and suitable technologies are selected. With the help of these technologies, the application is implemented, tested, and automatically deployed. The result is a functional application for learning how to play on the ukulele, which is thanks to the good system architecture easily expandable.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectukulelecze
dc.subjectmetronomcze
dc.subjectakordycze
dc.subjectinteraktivní výukacze
dc.subjectwebová aplikacecze
dc.subjectReactcze
dc.subjectGraphQLcze
dc.subjectkontinuální integracecze
dc.subjectautomatické nasazovánícze
dc.subjectukuleleeng
dc.subjectmetronomeeng
dc.subjectchordseng
dc.subjectinteractive lessonseng
dc.subjectweb applicationeng
dc.subjectReacteng
dc.subjectGraphQLeng
dc.subjectcontinuous integrationeng
dc.subjectautomatic deploymenteng
dc.titleSpecializovaná webová aplikace pro výuku hry na ukulelecze
dc.titleSpecialized Web-Application for Ukulele Learningeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeBartoňková Eva
theses.degree.disciplineWebové a softwarové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra softwarového inženýrstvícze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record