Show simple item record

SMART Wine Cellardc.contributor.advisorDaňhel Martin
dc.contributor.authorMartin Němec
dc.date.accessioned2020-06-18T22:52:11Z
dc.date.available2020-06-18T22:52:11Z
dc.date.issued2020-06-18
dc.identifierKOS-862365882505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88174
dc.description.abstractTato práce má za cíl vytvořit SMART bezpečnostní systém pro vinné sklepy, potažmo jiné objekty. Práce se zaměřuje především na bezdrátový přenos dat mezi řídící jednotkou a jednotlivými čidly. Dále se v práci prozkoumávají způsoby zabezpečení komunikace. Bezpečnostní systém je rozšiřitelný o další senzory a umožňuje napojení na nějakou vyšší řídící jednotku. Zařízení Raspberry Pi model 3B+ slouží jako řídící jednotka a moduly ESP32 slouží k zajištění bezdrátové komunikace. Jelikož řídící jednotka je Raspberry Pi, která ovládá i vyšší programovací jazyky, tak je použit skript psaný v jazyce Python. Důvodem je snadné použití a velká dostupnost knihoven v tomto jazyce. Dále zde jsou čidla poskytující důležitá data jako například pohybové senzory, kamera a senzor plynů. Následně řídící jednotka vyhodnocuje přijímané data a případně upozorní majitele na určitý stav systému. V práci jsou i další příklady rozšíření systému o SMART prvky, které nejsou primárně vytyčeny zadáním. Hlavní zaměření práce je přenos dat. Výsledkem je robustní SMART systém, který dokáže monitorovat prostory za pomocí kamery a informovat majitele v případě nepovoleného vniknutí. Zároveň může monitorovat další potenciálně zajímavé údaje pro majitele systému.cze
dc.description.abstractThis work aims to create a SMART security system for wine cellars, or other objects. The work is mainly focusing on wireless data transfer between the control unit and individual sensors. Furthermore, the for examines the ways of securing communication. The security system is expandable with additional sensors and provides a possibility with connection to a higher control unit. For this, Raspberry Pi 3B + is used as a control unit and ESP32 modules for wireless communication. Since control unit is Raspberry Pi, which also is capable handling higher programming languages, it is using a script written in Python. The reason is simple usage of this language and there are many public libraries. Furthermore, there will be sensors providing all the data like motion sensors, cameras or gas sensors. After this the control unit evaluates incoming messages and eventually alert the owner about system status. There are other examples of extending the system by SMART elements that are not primarily defined by the assignment. The work is mainly interested in data transfer. The result is robust SMART system that can monitor the premises using camera and inform the owner in the event of unauthorized intrusion. It is also able to monitor other potentially interesting data for system owner.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectbezdrátová technologiecze
dc.subjectbezpečnostní systémcze
dc.subjectESPcze
dc.subjectIoTcze
dc.subjectPythoncze
dc.subjectRaspberry Picze
dc.subjectSMARTcze
dc.subjectESPeng
dc.subjectIoTeng
dc.subjectPythoneng
dc.subjectRaspberry Pieng
dc.subjectsecurity systemeng
dc.subjectSMARTeng
dc.subjectwireless technologyeng
dc.titleSMART vinný sklípekcze
dc.titleSMART Wine Cellareng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeŠtěpánek Filip
theses.degree.disciplineBezpečnost a informační technologiecze
theses.degree.grantorkatedra počítačových systémůcze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record