Show simple item record

Image Inpainting Using Generative Adversarial Networksdc.contributor.advisorFriedjungová Magda
dc.contributor.authorTomáš Halama
dc.date.accessioned2020-06-18T22:51:53Z
dc.date.available2020-06-18T22:51:53Z
dc.date.issued2020-06-18
dc.identifierKOS-862365695505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88167
dc.description.abstractObnovení poškozených oblastí v obrazových datech je aktuální a náročný problém, jehož obtížnost roste se závažností a velikostí daného poškození. V posledních pár letech lze pozorovat značný pokrok při řešení tohoto problému za pomoci hlubokých neuronových sítí. Tato práce se zabývá ověřením a srovnáním různých přístupů k doplňování obrazových dat. Jelikož generativní adversariální sítě jsou jednou z nejslibnějších architektur, byl v této práci zpracován přehled aktuálních metod a dvě z nich byly reimplementovány pro účely dokreslování. Naše implementace neuronových sítí jsou srovnány s jinými metodami za pomoci klasifikačních modelů. Prezentované výsledky vypovídají o vlivu typu a rozsahu poškození na schopnost jednotlivých metod provést úspěšné dokreslení.cze
dc.description.abstractRestoring damaged regions in image data is a relevant and difficult problem, which gets proportionally harder with the severity of the damage. In the last few years we have seen promising progress in tackling this issue using deep learning models. This thesis verifies and compares different approaches to handling the image inpainting problem. Since generative adversarial networks are one of the most inventive and promising architectures, a survey on current methods was performed and two selected methods were reimplemented. Our implementations are compared to other inpainting methods using classification models. The presented results reflect the influence of damage type and damage severity on the ability of each of the considered methods to successfully inpaint a damaged image.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectdokreslování obrazucze
dc.subjectautoenkodércze
dc.subjectpoškození obrazucze
dc.subjectgenerativní adversariální sítěcze
dc.subjecthluboké učenícze
dc.subjectimage inpaintingeng
dc.subjectautoencodereng
dc.subjectimage corruptioneng
dc.subjectgenerative adversarial networkseng
dc.subjectdeep learningeng
dc.titleDokreslování obrázků pomocí generativních adversariálních sítícze
dc.titleImage Inpainting Using Generative Adversarial Networkseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeVašata Daniel
theses.degree.disciplineZnalostní inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra aplikované matematikycze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record