Show simple item record

Portal for Representation of Analytical Results and Other Information About Technical Inspection Stationsdc.contributor.advisorSvitáková Lucie
dc.contributor.authorAleksandra Parkhomenko
dc.date.accessioned2020-06-18T22:51:32Z
dc.date.available2020-06-18T22:51:32Z
dc.date.issued2020-06-18
dc.identifierKOS-762877476205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88156
dc.description.abstractPráce se zabývá analýzou otevřeného datasetu, který obsahuje záznamy jednotlivých prohlídek na stanicích technické kontroly v roce 2018, návrhem metod pro odhalení podezřelého chování na stanicích s využitím získaných znalostí a vývojem webového portálu pro reprezentaci výsledků a poskytování dalších užitečných informací pro uživatele. V rámci práce byly navrženy tři metody pro detekci podezřelého chování na stanicích: hledání kontrol po zavírací době, kontrola hustoty prohlídek na základě počtu kontrolních linek a odhalení podezřele častých souběhu značek automobilů. Taktéž byl navržen webový portál, který zobrazuje výsledky aplikování těchto metod.cze
dc.description.abstractThe purpose of this bachelor thesis is an analysis of an open dataset which contains records of inspections at the vehicle inspection stations in 2018, designing methods for detecting suspicious behavior at the stations based on the acquired knowledge and development of a web portal for the representation of the results and providing other useful information for users. Three methods for the detection of suspicious behavior at stations were proposed: searching for inspections after the closing time, checking the density of inspections based on the number of inspection lines and detecting suspiciously frequent concurrences of car brands. A web portal has also been designed to display the results of applying these methods.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectSTKcze
dc.subjectotevřená datacze
dc.subjectwebový portálcze
dc.subjectdetekce anomáliícze
dc.subjectopendataeng
dc.subjectwebportaleng
dc.subjectvehicle inspectioneng
dc.subjectanomaly detectioneng
dc.titlePortál výsledků analýzy dat a dalších informací o STKcze
dc.titlePortal for Representation of Analytical Results and Other Information About Technical Inspection Stationseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeDedecius Kamil
theses.degree.disciplineZnalostní inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra aplikované matematikycze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record