Show simple item record

Influence of grain size distribution on bedload sediment transportdc.contributor.advisorMatoušek Václav
dc.contributor.authorŠtěpán Zrostlík
dc.date.accessioned2020-06-14T11:19:30Z
dc.date.available2020-06-14T11:19:30Z
dc.date.issued2020-06-11
dc.identifierKOS-450007216105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88028
dc.description.abstractPráce se zabývá intenzivním chodem dnového sedimentu v otevřených korytech. Kromě teoretické práce je výzkum založen i na práci experimentální, opírající se o měření chování proudění směsi sedimentu a vody ve sklopném žlabu Vodohospodářské laboratoře Fakulty stavební ČVUT v Praze. Pomocí experimentů bylo identifikováno a popsáno rozdílné chování proudění při běžném a intenzivním chodu dnového sedimentu. Práce se zabývá zejména vlivem různozrnnosti dnového sedimentu na jeho transport, přičemž se zaměřuje na dvoufrakční (bimodální) směsi dnových sedimentů. Součástí analýzy proudění s chodem sedimentu je studium vnitřní struktury proudu včetně rozboru experimentálně získaných rychlostních profilů a rozboru videozáznamů proudění směsi za účelem identifikace bodového rozdělení poměru frakcí po hloubce proudu. Dále byl vytvořen matematický model třídění částic popisující proudění směsi s lineárním koncentračním profilem. Model je sestaven na základech kinetické teorie srážení částic. U tohoto modelu byl stanoven možný rozsah použitelnosti jednotlivých parametrů.cze
dc.description.abstractThis work deals with intense transport of bedload sediment in open channels. It has a theoretical part and an experimental part. Experimental work studies behavior of sediment-laden flow in a tilting flume in the Water Engineering Laboratory of Faculty of Civil Engineering of Czech Technical University in Prague. The experiments identified differences in flows carrying bedload sediment under the conditions of weak transport and intense transport, respectively. Primarily, the work deals with an influence of grain size distribution on intense transport of bedload and focuses on intense transport of bimodal bedloads. An analysis of sediment-laden flow includes an internal structure of the flow with experimentally determined distribution of local velocity and distribution of local proportion of individual fractions in the bimodal sediment flow. Furthermore, a mathematical model is developed for a prediction of vertical sorting of fractions of bimodal bedload in flow with a linear distribution of solids across the flow depth. The model is based on kinetic theory of granular flow. Testing of the model revealed ranges of values of model input parameters for which the model can be used to predict the sorting.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectintenzivní chod sedimentucze
dc.subjecttřídění částiccze
dc.subjectmatematické a fyzikální modelovánícze
dc.subjectintense bedload transporteng
dc.subjectvertical sortingeng
dc.subjectflume experimenteng
dc.subjectmathematical modeleng
dc.titlePohyb dnových splavenin v otevřených korytech - vliv různozrnnosticze
dc.titleInfluence of grain size distribution on bedload sediment transporteng
dc.typedisertační prácecze
dc.typedoctoral thesiseng
dc.contributor.refereeChára Zdeněk
theses.degree.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra hydrauliky a hydrologiecze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record