Show simple item record

Code Injection for Virtual Linux OS Environmentdc.contributor.advisorŠtěpánek Filip
dc.contributor.authorJakub Čudka
dc.date.accessioned2020-06-14T10:40:48Z
dc.date.available2020-06-14T10:40:48Z
dc.date.issued2020-06-12
dc.identifierKOS-962290804305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/87978
dc.description.abstractTato práce se zabývá vkládáním cizího kódu do operační paměti ve virtuálním prostředí VMware s operačním systémem Linux Debian 10 (verze 4.19.*). Cílem práce je analyzovat správu paměti a procesů v daném operačním systému a na základě této analýzy vytvořit útok, který útočníkovi předá vzdálenou kontrolu nad zařízením vložením cizího kódu do operační paměti. Při řešení bylo využito rozhraní Volatility Framework k analýze operační paměti. Automatizace byla provedena pomocí skriptovacího jazyka Python.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis focuses on inserting foreign code into the operating memory in a VMware virtual environment with the Linux Debian 10 operating system (version 4.19. *). The aim of this work is to analyze the RAM and process management in a given operating system and to create an attack based on this analysis. Attack gives an attacker remote control over the device by inserting foreign code directly into the RAM. The Volatility Framework is used for volatile memory analysis. Python scripting language is used for automation in this solution.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectOS Linuxcze
dc.subjectVzdálený přístupcze
dc.subjectPamět RAMcze
dc.subjectInjekce kóducze
dc.subjectPythoncze
dc.subjectVolatility Frameworkcze
dc.subjectVMwarecze
dc.subjectOS Linuxeng
dc.subjectRemote controleng
dc.subjectRAMeng
dc.subjectCode injectioneng
dc.subjectPythoneng
dc.subjectVolatility Frameworkeng
dc.subjectVMwareeng
dc.titleInjekce kódu ve virtuálním prostředí pro operační systém Linuxcze
dc.titleCode Injection for Virtual Linux OS Environmenteng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeDostál Jiří
theses.degree.disciplinePočítačová bezpečnostcze
theses.degree.grantorkatedra informační bezpečnosticze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record