Show simple item record

Data Evaluation and Suggestion to Optimize Occupancy of Car Parks in the Campusdc.contributor.advisorKalika Marek
dc.contributor.authorAnastasiia Permiakova
dc.date.accessioned2020-06-14T10:39:33Z
dc.date.available2020-06-14T10:39:33Z
dc.date.issued2020-06-12
dc.identifierKOS-877152059705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/87920
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá posouzením efektivnosti organizace parkování na vybraném parkovišti a návrhem optimalizace pomocí inovací a nově zavedených technických řešení. Pro účely této práce je stanovena hypotéza, že současný systém parkovaní na vybraném parkovišti není efektivní. Pro účely práce je využita metoda deskripce, vlastního pozorovaní, dataminingu, kritické analýzy a syntézy. Na základě dílčích závěrů jsou navržena konkrétní opatření pro zlepšení systému parkovaní.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the assessment of the effectiveness of the organization of parking in a selected parking lot and the design of optimization through innovation and newly introduced technical solutions. For the purposes of this work, the hypothesis is established that the current parking system in the selected parking lot is not effective. For the purposes of this work, the method of description, observation, data mining, critical analysis and synthesis is used. Based on the partial conclusions, specific measures are proposed to improve the parking system.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectparkovištěcze
dc.subjectoptimalizacecze
dc.subjectSmart Citycze
dc.subjectSmart Parkingcze
dc.subjectIoTcze
dc.subjectparking loteng
dc.subjectoptimizationeng
dc.subjectSmart Cityeng
dc.subjectSmart Parkingeng
dc.subjectIoTeng
dc.titleVyhodnocení dat a návrh na optimalizaci obsazenosti parkovišť v Kampusu Dejvicecze
dc.titleData Evaluation and Suggestion to Optimize Occupancy of Car Parks in the Campuseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeBraný Daniel
theses.degree.disciplineLogistika a řízení dopravních procesůcze
theses.degree.grantorústav aplikované informatiky v dopravěcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record