Show simple item record

Automated planning of tourist trips with a desired lengthdc.contributor.advisorJakob Michal
dc.contributor.authorJan Pancíř
dc.date.accessioned2020-06-11T14:35:40Z
dc.date.available2020-06-11T14:35:40Z
dc.date.issued2020-06-11
dc.identifierKOS-960815801005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/87854
dc.description.abstractV této práci jsou studovány přístupy k automatizovanému plánování turistických výletů s požadovanou délkou, zejména řešení problémů orientace (OP) a jejich rozšířeními. Definuji vlastní plánovací úlohu jejíž výsledkem jsou trasy v mapě, které navštěvují ta nejzajímavější místa a vedou po těch nejzajímavějších cestách. Navrhuji algoritmus řešící tuto úlohu založený na kombinaci evolučního přístupu a metaheuristického algoritmu Variable Neighborhood Search (VNS). Navrhuji automatizovaný systém pro plánování turistických výletů (ATPS) založený na tomto algoritmu. Navrhuji také optimální algoritmus založený na lineárním programování. Výsledky testuji na umělé testovací sadě a poté na reálných mapových podkladech z několika lokalit z České Republiky. Dosažené výsledky dokazují použitelnost a efektivitu systému v doporučování mnoha turistických tras během několika sekund.cze
dc.description.abstractIn this thesis, approaches for the automated tourist trip planning with a desired length are studied, especially solutions for the orienteering problem (OP) and its extensions. I define my own planning task resulting in tours on maps which visit the most interesting places and lead along the most interesting paths. I design an algorithm solving this task based on a combination of the evolution approach and the metaheuristic Variable Neighborhood Search algorithm (VNS). I design the Automated Trip Planning System (ATPS) based on this algorithm. I also design an optimal algorithm based on linear programming. I test results on a custom test benchmark set and also on a real-map data from several locations in the Czech Republic. The achieved results proof the usability and effectivity of many tour recommendations within a few seconds.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectautomatizovaný plánovač výletůcze
dc.subjectproblematika orientacecze
dc.subjectplánování více trascze
dc.subjectrychlé plánování trascze
dc.subjectautomated trip plannereng
dc.subjectorienteering problemeng
dc.subjectmulti-trip planningeng
dc.subjectfast trip planningeng
dc.titleAutomatické plánování výletů požadované délkycze
dc.titleAutomated planning of tourist trips with a desired lengtheng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeBáča Tomáš
theses.degree.disciplineUmělá inteligencecze
theses.degree.grantorkatedra počítačůcze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record