Show simple item record

Dispersion Characteristics of a Mushroom Structuredc.contributor.advisorMacháč Jan
dc.contributor.authorMartin Henych
dc.date.accessioned2020-06-10T13:57:26Z
dc.date.available2020-06-10T13:57:26Z
dc.date.issued2020-06-10
dc.identifierKOS-857604283205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/87747
dc.description.abstractPráce pojednává o planárních metamateriálech pracujících jako anténa s vytékající vlnou. Cílem práce je vhodně zvoleným způsobem analýzy navrhnout, odsimulovat a vyrobit planární strukturu, která bude vykazovat vlastnosti LH (left handed) prostředí. První kapitola má za cíl uvést čtenáře do problematiky metamateriálů. V druhé kapitole jsou popsány a odovzeny základní fyzikální principy LH prostředí a také základní metody analýzy CRLH (composite right-left handed) struktur. Druhá kapitola se vymezuje primárně na popis 1D struktur a její poslední část představuje drobný úvod do problematiky 2D struktur. Ve třetí kapitole jsou využity poznatky z kapitoly 2 k analýze a návrhu našich struktur. Na základě disperzní analýzy elementárních buněk jsou navrženy 1D a 2D struktury. Tyto struktury jsou následně odsimulovány jako antény s vytékající vlnou. Ve čtverté kapitole se již zabýváme reálnými, vyrobenými strukturami. Jsou měřeny jejich rozptylové parametry a vyzařovací charakteristiky z nichž jsou poté vypočítány charakteristiky disperní. V poslední kapitole jsou shrnuty poznatky této práce.cze
dc.description.abstractThe first chapter consists of a brief introduction into metamterials. The second chapter describes and derives the basic physical principles of the LH environment as well as the basic methods of analysis of CRLH (composite right-left handed) structures. The second chapter is primarily limited to the description of 1D structures and its last part is a small introduction to the problems of 2D structures. In the third chapter, the findings from Chapter 2 are used to analyze and design our structures. A 1D and 2D CRLH structures are designed based on analysis of elemental cells. These structures are then simulated as leaky wave antennas. In the fourth chapter we deal with real manufactured structures. Their scattering parameters and radiation characteristics are measured, from which the dispersion characteristics are then calculated. The last chapter summarizes the findings of this work.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectmetamateriálcze
dc.subjectdisperzecze
dc.subjectanténa s vytékající vlnoucze
dc.subjectperiodické strukturycze
dc.subjectCST Microwave Studiocze
dc.subjectmetamaterialeng
dc.subjectdispersioneng
dc.subjectleaky wave antennaeng
dc.subjectperiodic structureseng
dc.subjectCST Microwave Studioeng
dc.titleDispersní charakteristiky houbičkové strukturycze
dc.titleDispersion Characteristics of a Mushroom Structureeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeHudlička Martin
theses.degree.grantorkatedra radioelektronikycze
theses.degree.programmeOtevřené elektronické systémycze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record