Show simple item record

Economic aspects of fire safety solutions of buildings (category 801 6, 801 8, 803 1-4, 803 5)dc.contributor.advisorSchneiderová Heralová Renáta
dc.contributor.authorMichal Strnad
dc.date.accessioned2020-06-10T10:20:44Z
dc.date.available2020-06-10T10:20:44Z
dc.date.issued2020-06-05
dc.identifierKOS-450244415205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/87572
dc.description.abstractPráce se zaměřuje na zpracování agregovaných položek stavebních prací, které mají přispět ke stanovení nákladů požární ochrany. Potřeba řešení daného tématu vychází z absence agregovaných položek. Zpracováním agregovaných položek dojde k určení nákladů požárně bezpečnostních zařízení a dokumentace požární ochrany. Agregované položky budou mít uplatnění nejen v investiční fázi, ale rovněž i v provozní fázi životního cyklu objektu. Navržený software přináší pro uživatele vyčíslení nákladů na požární ochranu bytových a rodinných domů.cze
dc.description.abstractThe work focuses on the processing of aggregate items of construction work, which should contribute to the determination of fire protection costs. The need for processing a given topic stems from the absence of aggregated items. The processing of aggregated items will determine the costs of fire safety equipment and fire protection documentation. Aggregated items will be used not only in the investment phase, but also in the operational phase of the object's life cycle. The proposed software brings the cost of fire protection for residential and family houses.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectbezpečnostní řešenícze
dc.subjectswcze
dc.subjectpožární ochranacze
dc.subjectnákladycze
dc.subjectsafety solutioneng
dc.subjectsweng
dc.subjectfire protectioneng
dc.subjectcosteng
dc.titleEkonomické aspekty požárně bezpečnostních řešení staveb (obory 801 6, 801 8, 803 1-4, 803 5)cze
dc.titleEconomic aspects of fire safety solutions of buildings (category 801 6, 801 8, 803 1-4, 803 5)eng
dc.typedisertační prácecze
dc.typedoctoral thesiseng
dc.contributor.refereeTichá Alena
theses.degree.disciplineStavební management a inženýringcze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky a řízení ve stavebnictvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record